Sobre el Diccionari.cat

El Diccionari.cat, el més extens i complet de la llengua catalana, és un projecte digital del Grup Enciclopèdia Catalana que ofereix, en línia, el contingut actualitzat del Gran Diccionari de la llengua. Conté:

- més de 88.500 entrades
- gairebé 22.000 subentrades (locucions, frases fetes, refranys, etc.)
- més de 172.000 definicions

A part de tota la informació morfològica, semàntica i d’ús, el Diccionari inclou:
- la història dels mots (etimologia)
- la partició sil·làbica de les paraules que ofereixen alguna dificultat
- homòfons
- prefixos i sufixos
- abreviacions
- neologismes
- els estrangerismes més freqüents
- un ampli repertori de terminologia
- una gran quantitat d’exemples d’ús
- models de conjugació verbal
- plurals irregulars.

Aplega, a més de moltes altres entrades i informacions complementàries, tots els mots que tenen entrada al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (2007). Aquests mots estan precedits al Diccionari.cat de la marca .

El Diccionari.cat és consultable, no només des d’aquesta adreça web, sinó també des de l’Enciclopèdia.cat., i amb el temps anirà implementant cerques específiques.

Per a més informació sobre les característiques del diccionari i la manera de consultar-lo, vegeu Ajuda.

Antecedents

El Diccionari.cat té com a precedents les diverses edicions del diccionari general monolingüe català que s’encetaven el 1982 i recollien tot el lèxic de la Gran Enciclopèdia Catalana (Diccionari de la llengua catalana, 1982, 1983 i 1993).

Després de la publicació del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1995 (en l’edició de la qual Enciclopèdia Catalana va participar activament), l’any 1998 va aparèixer el Gran diccionari de la llengua catalana (83.500 entrades), que ampliava el diccionari anterior amb més entrades i informació addicional que fins aleshores no havia aparegut mai en cap diccionari monolingüe general i incorporava les recents modificacions ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans.

Des dels seus inicis, a més de la versió en paper, el Gran Diccionari de la Llengua Catalana està disponible en línia i s’ha anat actualitzant i ampliant periòdicament fins a l’estat actual i continuarà fent-ho.

 
 
 
Qui som Ajuda
Sobre el diccionari.cat Condicions
Contacte Crèdits