A B-C D E F-G H-J L-N O-P Q-Z

 

 

 
b. ll.   baix llatí
BALÍST   balística
BALLET   ballet
basc   (llengua)
BÍBL   bíblia
BIBLIOG   bibliografia
BIBLIOT   biblioteconomia
BIOGEOG   biogeografia
BIOL   biologia
BIOL MOL   biologia molecular
BIOQ   bioquímica
BIOTEC   biotecnologia
BOT   botànica
BUD   budisme
c.   circa 'aproximadament'
CALÇ   indústria del calçat
CALEF   calefacció
CARRET   carreteres
CARTOG   cartografia
cast, cast.   castellà, castellanisme
cat.   català
CATOL   catolicisme
cèlt.   cèltic
CERÀM   ceràmica
cf.   confer 'compareu'
CIBERN   cibernètica
 
 

 

 
CIN   cinematografia
CINEG   cinegètica
CIR   cirurgia
CIT   citologia
cl.   clàssic
CLIMAT   climatologia
CODIC   codicologia
COL   colorants
col·loq   col·loquial
COM   comerç
comp.   compost, compostos
COMPT   comptabilitat
COMUN   comunicació
cond   condicional
CONF   confecció
conj   conjunció
CONSTR   construcció
CONSTR NAV   construcció naval
cop   copulatiu
CORR   correus
COSM   cosmètica
COSMOL   cosmologia
CRIST   cristianisme
CRISTAL·L   cristal·lografia
CRÍT TEXT   crítica textual
CRON   cronologia

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda