Abreviatures i símbols
 

absolut -a

 
[del ll. absolūtus, -a, -um, íd.]
 
adj 1 Que no comporta cap restricció, cap limitació o cap condició.
 
2 Que exclou tota relació.
 
3 Que no tolera cap oposició.
 
4 CRIST Concepte aplicable només a Déu.
 
5 FILOS 1 Independent o incondicionat, que porta en si la pròpia raó d'ésser. Déu és l'ésser absolut.
  
2 La cosa en si, l'ésser tal com existeix en ell mateix, independentment del coneixement que hom en pugui tenir.
 
6 LING Dit de la forma, l'ús o la significació autosuficient o no relacionada amb una altra.
 
7 QUÍM Dit d'una substància quan és pura, sense mescla. Alcohol absolut.
 
8 adjectiu absolut GRAM Adjectiu que no admet graus de comparació.
 
9 construcció absoluta GRAM Construcció que no depèn de cap altre element de l'oració.
 
10 en absolut loc adv 1 D'una manera absoluta, terminant. Li ha prohibit en absolut de tornar-hi.
  
2 [ en frases negatives i interrogatives ] De cap manera, gens ni mica. Et fa res que vingui? --En absolut.
 
11 estat absolut ASTR Diferència entre l'hora civil al meridià de Greenwich i l'hora del cronòmetre.
 
12 forma absoluta FON Forma fonètica considerada aïlladament del context, sense sofrir les modificacions que experimenta normalment en el curs de la cadena fònica.
 
13 posició absoluta FON Posició d'un so immediatament abans o després d'una pausa llarga.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda