Abreviatures i símbols
 

adaptació

 
[de adaptar]
 
f 1 1 Acció d'adaptar o d'adaptar-se;
  
2 l'efecte.
 
2 BIOL/ECOL 1 Conjunt de modificacions hereditàries que permeten a un organisme, una població o una espècie adequar-se a les condicions biòtiques i abiòtiques del medi.
  
2 adaptació genètica Adaptació que és resultat de certes mutacions produïdes a l'atzar, però que es mantenen per selecció natural.
 
3 GRÀF Ampliació o reducció d'un text original perquè ocupi les mides establertes en la seva compaginació.
 
4 LIT/CIN Reelaboració d'una obra literària en una altra llengua, un altre gènere o un altre mitjà expressiu.
 
5 MÚS Arranjament d'una obra amb vista a executar-la amb elements distints dels originals.
 
6 MÚS Utilització de peces musicals com a acompanyament d'obres dramàtiques o bé de versos declamats.
 
7 PSIC Conjunt i resultat de les reaccions per mitjà de les quals un individu respon harmònicament a les diferents condicions que li planteja un determinat ambient.
 
8 SOCIOL Procés mitjançant el qual un individu, un grup o una col·lectivitat s'acomoden i viuen en llur medi físic i social.
 
9 adaptació sensitiva PSIC Reducció progressiva de les sensacions malgrat persistir l'estímul.
 
10 síndrome d'adaptació PAT Conjunt de reaccions no específiques de l'organisme enfront d'una agressió qualsevol.
 
a_dap_ta_ci_ó.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda