Abreviatures i símbols
 

adjectiu -iva

 
[c. 1390; del ll. adjectivus, -a, -um 'que s'afegeix, adjectiu', der. de adjicĕre 'llançar vers']
 
1 adj Que es refereix a una qualitat o un accident.
 
2 adj Que no és en si.
 
3 adj COL Dit dels colorants indirectes que en tintoreria necessiten una substància auxiliar, anomenada mordent, per a poder-se fixar sobre la fibra.
 
4 GRAM 1 adj Adjectival. Locució adjectiva.
  
2 m Categoria gramatical que, dins una oració i en un sintagma nominal, té com a funció ordinària de completar un substantiu. Adjectius qualificatius. Adjectius determinatius.
  
3 adjectiu verbal Adjectiu que prové d'un participi i que no ha perdut totalment la seva natura verbal, com ara bullent en aigua bullent.
  
4 nom adjectiu Adjectiu.
  
5 verb adjectiu Verb atributiu.
 
ad_jec_tiu.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda