Abreviatures i símbols
 

alt -a

 
[s. XII; del ll. altus, -a, -um, íd.]
 
1 adj 1 Que és d'una alçària considerable, superior a l'ordinària.
  
2 alt de D'una alçària de.
 
2 adj 1 Que és o que arriba a una elevació considerable sobre la superfície de la terra o qualsevol altre terme de comparació. El sol ja és alt.
  
2 fig El dia ja era ben alt.
  
3 passar alt fig Dit d'una cosa que no es pot aconseguir.
 
3 adj 1 Que és o que arriba a una elevació superior, situat més amunt, en un nivell superior. Les branques altes d'un arbre.
  
2 fig Que passa del nivell ordinari o d'un nivell donat, que arriba més amunt, més enllà, superior a les coses de la mateixa espècie. Alta burgesia. Temperatura alta. Alta matemàtica.
  
3 alta mar Des d'on no s'albira la riba.
  
4 en veu alta (o a alta veu) Amb veu forta.
 
4 adj Tardà. Altes hores. Aquest any Corpus ve molt alt.
 
5 adj Dit de l'etapa més antiga d'un període històric (oposat a baix). Alta edat mitjana.
 
6 m 1 Dimensió d'un cos en direcció vertical.
  
2 alts i baixos Desigualtats en alçària (d'un terreny, d'un camí, etc.).
  
3 alts i baixos fig Els alts i baixos de la qualitat.
 
7 m pl Part alta d'algunes coses. Els alts d'una casa.
 
8 m Part alta d'una muntanya, d'un pic.
 
9 adv A una altura considerable. Volen alt.
 
10 adv 1 Amb veu forta.
  
2 parlar alt fig Palesar l'excel·lència (d'alguna cosa).
 
11 MÚS 1 adj Agut.
  
2 adj Que sona més agut que no hauria de sonar.
  
3 adv Per sobre del to musical degut o establert. Aquesta flauta sona massa alt.
 
12 alta escola ESPORT Conjunt d'exercicis d'equitació de caire artificiós que exigeixen un gran domini del cavall i un bon entrenament de l'animal.
 
13 alta fidelitat ELECTROAC Reproducció de so pràcticament idèntica al programa original.
 
14 alta freqüència 1 ELECT En sentit general, dit de la freqüència emprada en les transmissions radiofòniques.
  
2 TELECOM Radiofreqüència compresa entre 3 000 i 30 000 Hz, segons conveni internacional.
 
15 anar alta Desitjar (una femella) l'acostament del mascle.
 
16 anar amb el cap alt Anar amb el cap no abaixat o acotat.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda