Abreviatures i símbols
 

art1

 
[s. XII; del ll. ars, artis, íd.]
 
1 m 1 Habilitat, destresa, a fer certes coses adquirida amb l'estudi, l'experiència, l'abnegació. L'art d'ésser bon venedor.
  
2 Manera de fer alguna cosa segons regles. L'art de viure bé. Fer una cosa amb art.
 
2 f 1 Sistema de preceptes i de regles per a fer bé alguna cosa. L'art culinària. L'art del ben menjar. L'art de navegar.
  
2 art militar MIL Dit de l'estratègia, de la logística, de la tàctica i de l'organització militars.
  
3 art poètica POÈTICA Obra didàctica en la qual són definides les característiques principals de la creació poètica i són exposades les regles que hom ha d'observar en la composició poètica.
  
4 arts liberals (o simplement arts) Les set disciplines en què hom dividí els coneixements humans, que corresponien aproximadament als ensenyaments impartits des de l'antiguitat en els dos cicles del trivi (gramàtica, retòrica i dialèctica) i el quadrivi (aritmètica, geometria, música i astronomia).
 
3 f 1 Professió que requereix la coneixença i l'explicació d'un sistema de preceptes i de regles.
  
2 art de la mar Professió de mariner.
  
3 art indecorosa ant Professió prohibida als clergues.
  
4 art liberal ant En oposició a art servil, art pròpia de l'home lliure, i en oposició a art mecànica, art que requereix especialment l'exercici de la intel·ligència.
  
5 art manual Art mecànica.
  
6 art mecànica ant En oposició a art liberal, art que requereix principalment la pràctica manual; ofici.
  
7 art servil ant En oposició a art liberal, art exercida per persones de condició servil.
  
8 arts gràfiques GRÀF Conjunt de coneixements, operacions i processos inclosos en el camp de l'edició impresa.
  
9 arts i oficis Conjunt de regles teòriques i de tècniques manuals necessàries per als oficis mecànics.
  
10 belles arts Tradicionalment, arts que tenen per objecte l'expressió de la bellesa mitjançant el color, la forma, el so, el llenguatge, el moviment (pintura, escultura, arquitectura, música, poesia, dansa).
  
11 ésser de l'art Ésser entès en una determinada professió o una determinada activitat.
  
12 nobles arts Belles arts.
  
13 no tenir art ni part No tenir (en una cosa) cap interès ni cap intervenció.
 
4 1 m Mitjà amb què hom reïx a fer alguna cosa.
  
2 art màgica Art d'encantament.
  
3 per males arts Per mitjans reprovables.
 
5 ESTÈT 1 m Producte o missatge considerat primàriament en funció de la seva forma o la seva estructura sensible.
  
2 m Cadascuna de les belles arts.
  
3 m Estil d'un artista.
  
4 art dramàtic Art d'interpretar el teatre.
  
5 art figuratiu Art que parteix de la realitat (en oposició a art abstracte).
  
6 arts figuratives ant Arts plàstiques.
  
7 arts plàstiques Tradicionalment, l'escultura, la pintura i l'arquitectura (actualment, la pintura i l'escultura).
  
8 setè art Art cinematogràfic.
 
6 ART 1 m Conjunt de les arts plàstiques.
  
2 art aplicada Art aplicada als productes industrials, amb la finalitat d'embellir objectes d'ús comú (mobles, orfebreria, ceràmica, armes).
  
3 art decorativa Art aplicada que afegeix elements d'ornamentació a una estructura arquitectònica.
  
4 art industrial Art aplicada.
  
5 art popular Art realitzat pel poble i per al poble, generalment d'una manera anònima, amb finalitat decorativa i amb materials simples i d'escàs valor material.
  
6 art sacre Art religiós.
  
7 arts majors Tradicionalment, la pintura, l'escultura i l'arquitectura (en oposició a les anomenades arts menors).
  
8 arts menors Tradicionalment, l'argenteria, la ceràmica, la marqueteria, l'enquadernació, el gravat, l'ebenisteria, el mosaic, etc. (en oposició a les anomenades arts majors).
  
9 art sumptuari Art decoratiu que empra materials luxosos.
  
10 obra d'art Resultat de l'aplicació d'una activitat artística.
 
7 l'art per l'art Actitud que defensa la validesa de la finalitat de l'art per ell mateix, enfront de les diferents menes de compromís o d'alienació.

 

art2

 
[v. art1]
 
m PESC 1 Nom que hom aplica a diversos ormeigs de pesca constituïts per xarxes proveïdes d'un cóp, i en general a tots els ormeigs constituïts per xarxes.
 
2 art de deriva Qualsevol dels arts d'encalç formats per xarxes generalment rectangulars que són calats entre dues aigües, a mercè del corrent.
 
3 art de fons Qualsevol dels arts de captura passiva formats per xarxes generalment rectangulars que hom cala de manera que l'armadura dels ploms resti arran de fons.
 
4 art d'encerclament Qualsevol dels arts d'encalç de grans dimensions emprats per a capturar moles de peix.
 
5 art de ròssec (o d'arrossegament) Qualsevol dels arts d'encalç en forma d'embut que, arrossegats pel fons de la mar, capturen tots els animals que troben al pas, que retenen en la part final.

 

art3

 
[de l'it. arte 'art']
 
m HIST Gremi o corporació professional.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda