Abreviatures i símbols
 

associació

 
[1803; de associar]
 
f 1 1 Acció d'associar o d'associar-se;
  
2 l'efecte.
 
2 BIOL Consorci.
 
3 DR/SOCIOL Unió de diverses persones amb un vincle jurídic per a un fi comú.
 
4 DR/POLÍT Unió de diverses persones, vinculades jurídicament, per a l'obtenció d'un fi no lucratiu.
 
5 GEOBOT Unitat de classificació de la tipologia de la vegetació, inferior a l'aliança, que agrupa una o més comunitats vegetals afins.
 
6 PEDOL Grup format amb els tipus taxonòmics de sòls que apareixen junts en una regió i que presenten una determinada relació entre ells.
 
7 QUÍM Formació d'espècies moleculars relativament complexes per unió de dues molècules simples o més d'una mateixa substància.
 
8 RET Figura que consisteix a aplicar a molts, explícitament, allò que es refereix implícitament a un de sol.
 
9 associació de conreus AGR Conreu simultani de dues o més plantes de diferents espècies sobre el mateix terreny.
 
10 associació d'idees PSIC Fenomen psíquic pel qual una idea és la causa de l'aparició espontània d'altres idees a la ment, a conseqüència d'una sèrie de connexions recíproques.
 
as_so_ci_a_ci_ó.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda