Abreviatures i símbols
 

baixa

 
[1803; de baixar]
 
f 1 1 Acció de descendir a un nivell més baix (oposat a alça).
  
2 anar de baixa Estar en decadència, envellir, perdre forces.
 
2 1 En una associació, exclusió d'algú de la llista dels associats.
  
2 donar de baixa Declarar exclòs d'un cos, d'una associació.
  
3 donar de baixa Declarar (un malalt, un accidentat, etc.) no apte per a determinats efectes.
  
4 donar-se de baixa Declarar-se exclòs d'un cos, d'una associació.
  
5 ser baixa Deixar de formar part d'un cos, d'una associació.
 
3 DR Declaració per mitjà de la qual una persona, una indústria, un vehicle, un predi, etc., són exclosos d'un padró, d'un cens, d'un registre, a efectes tributaris, d'exercici d'activitats, estadístics, de cessació en el treball per malaltia, de requisa militar, o amb altres finalitats diverses.
 
4 ECON 1 Disminució del preu, del valor, d'alguna cosa en el mercat.
  
2 a la baixa loc adv Cap avall, per sota. L'empresa ha recalculat els sous a la baixa.
  
3 estat de baixa Descens general en la cotització dels valors borsaris.
 
5 METEOR Depressió o regió de pressió baixa, dibuixada en la carta del temps per una sèrie de línies isobàriques tancades amb valors decreixents cap al centre.
 
6 MIL Pèrdua d'un individu per al servei actiu.
 
bai_xa.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda