Abreviatures i símbols
 

banc

 
[s. XIV; del germ. bank a través del ll. vg. occidental]
 
m 1 1 Seient estret i llarg, generalment de fusta, amb respatller o sense, on caben algunes persones. Un banc d'església. El banc dels acusats. Banc respatller, de respatller.
  
2 MAR Tauló que va fix de banda a banda d'una embarcació menor i que serveix de seient als remadors.
  
3 banc de paret Banc amb el seient fixat en una paret que li fa de respatller.
  
4 banc escon Escon.
  
5 banc ras Banc sense respatller.
  
6 sortida (o idea, o raó, etc.) de peu de banc Sortida, idea, raó, etc., que no té fonament ni il·lació.
  
7 un pegat en un banc Dit d'una cosa inoportuna.
 
2 Caixabanc.
 
3 OFIC/TECNOL Taula sòlida, de fusta o metàl·lica, generalment horitzontal, proveïda dels dispositius necessaris per a efectuar-hi diversos treballs de fuster, de manyà, d'ajustador, d'espardenyer, etc.
 
4 1 Peça que serveix de base, de sòcol o de suport.
  
2 ART Bancal, predel·la.
  
3 TECNOL Estructura que suporta els diferents mecanismes de certes màquines i, per extensió, la màquina mateix. Banc de manuar. Banc de trefilar.
  
4 VITIC Suport còncau on recolzen horitzontalment les bótes de vi.
  
5 banc de llit Cadascun dels suports dels llits de posts.
  
6 banc portabobines TÈXT Balancer que porta les bobines en les metxeres.
  
7 banc portafusos TÈXT Barra horitzontal llarga, generalment immòbil, on van fixats els fusos o pues en les metxeres i contínues.
  
8 banc porta-rodets TÈXT Balancer que porta els rodets en les retorcedores d'aranyes.
 
5 1 HIST Taula que usaven els canviadors.
  
2 ECON Institució econòmica que pren fons a préstec (dipòsits, obligacions, etc.) i que, en certs casos, crea diner per a facilitar fons a qui desitgi un préstec. Banc comercial. Banc industrial.
  
3 banc central ECON Entitat del sistema bancari, generalment de caràcter públic, que té per funcions essencials l'emissió de moneda i la regulació de l'oferta monetària, fer de banquer del govern, operar com a gestor i dipositari de les reserves d'or i de divises i fer-se càrrec dels pagaments internacionals de l'estat.
 
6 AGR 1 Feixa entre dues tires de ceps, d'oliveres o d'altres plantes; bancada.
  
2 Espai on giren els animals o els tractors quan llauren.
 
7 GEOMORF 1 Massa que forma una capa horitzontal, estrat. Banc de sorra, d'argila, de glaç.
  
2 En el fons de la mar, baix extens.
  
3 Baix format per sorra, quasi a flor d'aigua, on poden encallar fàcilment les embarcacions.
  
4 Planassa submarina on hi ha un cúmul passiu, en part convex, de material organogen no resistent a les onades, i originat per organismes sèssils.
  
5 Altiplà aïllat de la plataforma continental vorejat per una depressió o gorja profunda que ocupa la part mitjana o externa de la plataforma.
  
6 En una pedrera, veta d'un mineral determinat.
 
8 ICT Massa de peixos que es traslladen junts en nombre de molts milers obeint a unes mateixes necessitats, especialment durant l'època de fresa.
 
9 MED Dipòsit en condicions de conservar òrgans, teixits, etc., destinats a ésser utilitzats en terapèutica per a suplir deficiències dels mateixos òrgans, teixits, etc., en determinats pacients. Banc de sang.
 
10 METEOR 1 Estesa de núvols en un sol nivell, generalment amb poc gruix. Banc d'altocúmuls, d'estratocúmuls.
  
2 banc de boira Boira compacta que s'estén horitzontalment al llarg d'alguns centenars de metres.
 
11 banc de dades INFORM Conjunt de dades informatitzades sobre un tema determinat, consultable per molts usuaris, que pot ésser format per un conjunt no estructurat de fitxers o per una base de dades.
 
12 banc de dilució BIOL MOL/BIOQ Sèrie de tubs d'assaig estèrils de concentració decreixent i dilució coneguda obtinguts per dilució successiva del contingut (bacteris, biomolècules, cèl·lules, etc.) del primer tub.
 
13 banc de proves TECNOL Instal·lació per a efectuar proves.
 
14 banc d'ítems DOC Fitxer per a guardar-hi els ítems d'una prova objectiva.
 
HOM: bang.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda