Abreviatures i símbols
 

barrejar
conjugació

 
[s. XIII; probablement del ll. verrĕre 'escombrar; saquejar', amb el sufix de verb freqüentatiu-intensiu -ejar; del significat ant. de 'saquejar' es passà (al s. XIV) al de 'mesclar' (cf. barriscar)]
 
[®envejar ] v 1 tr Mesclar, unir (coses diverses) de manera que formin un tot aparentment homogeni. Barrejar benzina i petroli.
 
2 tr Reunir en un tot (coses heterogènies). Barrejar el blat amb l'ordi.
 
3 1 tr Reunir (els objectes d'un grup amb els d'un altre) de manera que els uns restin interposats entre els altres. Barrejar les factures amb els albarans.
  
2 pron Allà on les aigües d'ambdós rius es barregen.
 
4 pron 1 Introduir-se en un aplec, en un grup, etc., algú o alguna cosa estranys. Barrejar-se amb un grup de turistes.
  
2 p ext Ficar-se en alguna cosa, especialment sense ésser-hi cridat. Dos nois forasters es van barrejar en la discussió.
 
5 intr Menjar carn i peix en un mateix àpat els dies que és prohibit per l'Església.
 
6 tr Introduir el desordre i la confusió. Barrejar tot el calaix en cercar un tap.
 
7 tr ant Saquejar.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda