Abreviatures i símbols
 

botó

 
[1296; del fr. ant. boton (actual bouton), íd., provinent del fràncic *botan 'empènyer, brollar, donar un cop' (v. botar)]
 
m 1 1 Peça petita generalment circular, plana o bombada, que hom cus als vestits i que serveix principalment, passant-la per un trau o una baga, per a subjectar l'una a l'altra dues peces del vestit o dues parts d'una mateixa peça. Un abric amb botons de banya. Cordar-se, un abric, amb un rengle de botons. Un llibre amb cobertes de pergamí, baga i botó.
  
2 Peça petita usualment formada per un disc que porta al centre una espiga amb cabota i que serveix, passant-la per dos traus, per a subjectar l'una a l'altra dues peces de vestir o dues parts d'una mateixa peça.
  
3 anar de vint-i-un botó Anar mudat, molt ben vestit.
  
4 botó de pressió Conjunt de dues petites peces metàl·liques circulars, l'una amb una espiga central i l'altra amb un encaix, les quals, cosides cadascuna en un dels costats d'una peça de vestir, hom fa encaixar a pressió per tal de cordar-la. És anomenat també tancador de pressió i crec.
  
5 botons de puny Joc de botons dobles per a cordar els punys de les camises.
 
2 1 Arracada en forma de bola.
  
2 Part en forma de bola d'una arracada. Botons d'arracades. Arracades de botó i ametlla.
 
3 1 p ext Nom de diferents objectes en forma de botó o de bola.
  
2 pl p ext i pop Collons.
  
3 p ext ESPORT Bola en què termina la fulla d'un floret d'esgrima.
  
4 p ext JOI Residu d'or, d'argent, etc., que es reuneix formant una bola al fons del gresol, la copel·la, etc.
  
5 p ext MÚS Peça petita circular, bombada, de fusta o de vori, que sosté el cordam dels instruments de la família del violí.
  
6 MÚS Peça per a fixar les cordes de les arpes a la taula d'harmonia.
  
7 MÚS En l'orgue, cadascun dels comandaments que permeten d'introduir, amb un sol moviment del peu o de les mans, els jocs preparats prèviament.
  
8 p ext PAT Furóncol o pàpula.
  
9 p ext TECNOL Part central d'una roda, d'un volant, etc., travessada per l'arbre, generalment de secció circular i més gruixuda que la resta de la peça.
  
10 p ext TECNOL Part més gruixuda d'una peça en la qual s'ajusta un arbre, un cargol.
  
11 p ext TECNOL Peça mòbil, generalment de dimensions reduïdes, que hom fa girar o bé pitja a fi d'accionar un mecanisme, obrir o tancar un circuit elèctric, etc.
  
12 p ext TÈXT Petit apilotament de fibres produït durant l'operació de cardatge, anomenat també nep.
  
13 botó de foc p ext CIR Tija de ferro o d'acer terminada en una bola que serveix, arroentant-la, per a cauteritzar.
  
14 botó de foc p ext CIR Cauterització superficial feta amb el botó de foc o amb el termocauteri.
  
15 botó terminal (o sinàptic) p ext FISIOL ANIM Regió presinàptica de l'axó, contigua al soma, una dendrita o l'axó d'una altra neurona.
 
4 1 BOT Gemma.
  
2 BOT Poncella. Un botó de rosa.
  
3 botó embrionari EMBRIOL Blastema embrionari.
 
5 BOT 1 botó d'or (o botó daurat) Nom aplicat a diverses espècies del gènere Ranunculus (família de les ranunculàcies), plantes herbàcies perennes de fulles retallades i de flors grogues.
  
2 botons de gos Nom aplicat a diverses espècies de plantes dels gèneres Orchis i Ophrys (família de les orquidàcies), caracteritzades pel fet de tenir arrels amb dues tuberositats arrodonides.
 
6 botó d'Orient PAT Afecció endèmica en molts països de l'Orient Pròxim i de les costes mediterrànies, caracteritzada per l'aparició a les parts descobertes del cos, sobretot a la cara, d'unes pàpules vermelles de 2 o 3 cm de diàmetre, que poden augmentar de mida i ulcerar-se.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda