Abreviatures i símbols
 

camp

 
[o.; del ll. campus, íd.]
 
m 1 1 Extensió de terreny fora poblat destinat al conreu. Un camp de blat.
  
2 Extensió de terreny situat fora de les poblacions que ocupen els conreus, els boscs, etc. (per oposició, especialment, a ciutat). Passar un dia al camp. Els problemes del camp.
  
3 Territori pla. El camp d'Elx. El camp de Llíria.
  
4 pl Conjunt de terres conreades que volten una població, una masia, etc. Hem fet una volta pels camps.
  
5 a camp obert (o ras) Fora poblat, on no hi ha tanques ni bosc. Després de moltes marrades vam sortir a camp obert.
  
6 camps a través Travessant llocs despoblats i fora de camí.
 
2 1 Lloc on hom practica o fa el combat, tant la lliça o camp clos on es feien les justes i els torneigs com el camp obert on tenia lloc l'encontre entre exèrcits enemics.
  
2 batalla a camp obert HIST Batalla a ultrança celebrada a camp ras, fora del clos o lliça on era normal de celebrar les batalles i els torneigs.
  
3 camp clos HIST Lliça, espai clos on tenien lloc els duels judicials, els torneigs.
  
4 camp de batalla Lloc on dos exèrcits lliuren una batalla, un combat.
  
5 camp de maniobres ORG MIL Terreny on les tropes practiquen exercicis de combat amb foc real en temps de pau.
  
6 camp de Mart ORG MIL Terreny destinat als exercicis militars, camp d'instrucció.
  
7 camp de tir ORG MIL Terreny destinat a la instrucció pràctica de la tropa amb l'ús de les armes de foc lleugeres.
  
8 camp d'instrucció ORG MIL Terreny on les tropes de les guarnicions executen exercicis d'ordre de combat i de tir individual.
  
9 deixar el camp lliure Retirar-se del combat.
  
10 deixar el camp lliure fig Retirar-se davant un competidor.
  
11 dormir sobre el camp de batalla fig Vèncer una batalla o un combat.
  
12 fotre (o fúmer) el camp col·loq Fugir, anar-se'n.
  
13 haver-hi (o tenir) camp per córrer Disposar d'espai o de possibilitats per a actuar.
  
14 morir al camp de l'honor Morir al camp de batalla, en combat.
  
15 romandre el camp (a algú) Vèncer una batalla o un combat.
 
3 1 Campament, lloc on s'instal·la un exèrcit. Establir el seu camp. Ajudant de camp.
  
2 Exèrcit. El camp carlí.
  
3 fig Cadascun dels partits en una lluita política, religiosa, etc. El camp dels conservadors. Els països del camp socialista.
  
4 camp atrinxerat ORG MIL Camp o plaça forta defensat per un cert nombre de forts destacats units per elements de trinxera i protegits per un sistema de reixats de filferro.
  
5 camp de concentració PENOL HIST Centre d'internament establert al marge dels procediments ordinaris de detenció on són confinades persones per motius de seguretat militar o política o com a forma de càstig o d'explotació.
  
6 camp de treball PENOL Camp de concentració on els reclusos són constrets a treballar.
  
7 camp de treball Establiment destinat a donar treball a estudiants, a joves obrers, etc., durant les vacances.
  
8 camp d'extermini HIST Nom donat als camps de concentració establerts a Alemanya i a Polònia durant la Segona Guerra Mundial per a l'extermini en massa de la població jueva dels països ocupats.
  
9 camp escola ESCOLT En l'organització escolta, camp de formació especialitzada al qual concorren els caps o responsables que treballen en una mateixa branca o una mateixa edat.
  
10 camp fortificat ORG MIL Camp defensat per un sistema de forts o reductes.
 
4 1 Extensió de terra descoberta i generalment plana destinada a un ús determinat. Camp d'aviació. Camp d'esports.
  
2 p ext Zona o regió rica en algun tipus de mineral o en jaciments per a ésser explotats. Camp de gas, de petroli, miner.
  
3 camp d'urnes PREHIST Tipus de necròpoli característic de la primera edat del ferro a l'occident d'Europa.
  
4 camp geotèrmic GEOL Zona de la superfície terrestre en què les possibilitats d'explotació de l'energia geotèrmica són molt favorables.
 
5 Àrea, tros de superfície terrestre.
 
6 Camper1 2.
 
7 BIOL 1 Territori o regió d'un organisme.
  
2 camp operatori CIR Regió on hom practica una intervenció quirúrgica.
 
8 1 Porció d'espai o àmbit en què s'estén l'acció d'un òrgan, d'un aparell, etc. Camp d'una ullera.
  
2 camp acústic ACÚST Regió de l'espai on es propaguen les vibracions sonores.
  
3 camp visual OFTAL Extensió de l'espai que pot ésser vista sense efectuar moviments de l'ull ni del cos.
 
9 fig Àmbit on és exercida, on s'estén, o que abasta una activitat. El camp d'acció d'un polític. El camp de la música.
 
10 FÍS Magnitud física mesurable que pren un valor concret a cada punt d'una regió de l'espai, a cada instant de temps. Camp elèctric. Camp electromagnètic. Camp gravitacional.
 
11 INFORM En un fitxer, subdivisió d'un enregistrament que equival a la quantitat més petita de dades que, des d'un cert punt de vista, es pot considerar com una sola entitat.
 
12 1 camp accentual LING Conjunt de posicions estructurals dins de cada mot capaç de rebre l'accent en una llengua determinada.
  
2 camp associatiu LING Conjunt de mots que evoca un mot determinat en un parlant.
  
3 camp de dispersió FON Conjunt de les realitzacions fonètiques possibles d'un fonema, en contexts diferents, per alternança, o en un mateix context, per dos parlants diferents.
  
4 camp d'entonació FON Conjunt de tons compresos entre el més agut i el més greu, que oscil·la segons els parlants i les llengües.
  
5 camp lèxic LING Conjunt de mots de la mateixa categoria gramatical que es troben relacionats semànticament i de manera que el significat de cada mot queda limitat i determinat pels significats dels altres mots.
  
6 camp semàntic LING Àrea coberta, dins el domini de la significació, per un mot o un grup de mots d'una llengua.
 
13 MAT 1 Cos commutatiu.
  
2 Domini.
 
14 camp d'encreuament BOT En la secció radial de la fusta, rectangle limitat per parets verticals de traqueides longitudinals i parets horitzontals de cèl·lules del parènquima radial, l'estructura del qual permet de determinar les espècies de gimnospermes.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda