Abreviatures i símbols
 

carta

 
[s. XIII; del ll. charta 'paper', i aquest, del gr. khártēs 'papirus, paper']
 
f 1 1 Comunicació escrita adreçada a una persona absent, lletra. Trametre una carta per correu. Datar, cloure, segellar, una carta. Carta de condol. Carta de recomanació. Carta circular.
  
2 carta apostòlica DR CAN Carta emanada del papa com a persona pública.
  
3 carta bomba Tramesa d'un paquet postal que incorpora un explosiu.
  
4 carta oberta Carta adreçada a un particular que és feta pública simultàniament per al coneixement de tothom.
  
5 carta ordre DR PROC Comunicació d'un jutge o un tribunal dirigida a un altre jutge o un altre tribunal subordinat encomanant-li la pràctica d'alguna actuació judicial.
  
6 carta ordre de crèdit DR MERC Document pel qual una persona encarrega als corresponsals seus de lliurar al beneficiari quantitats de diner en moneda del país fins a una xifra màxima.
  
7 carta pastoral DR CAN Escrit d'exhortació, consells, etc., que el bisbe adreça al seu clericat o als seus diocesans.
 
2 ant Full de paper.
 
3 DIPL 1 Document, escriptura, contracte escrit, instrument.
  
2 Document que acompleix un negoci jurídic on són registrats certs títols o reconeixements, etc., i li dóna validesa. Carta de pagament. Carta de crèdit. Carta de dotació.
  
3 Diploma, acta solemne. Carta de pariatge. Carta de poblament. Carta de franquesa. Carta d'establiment.
  
4 carta de gràcia DR CAT Pacte accessori del contracte de compravenda amb el qual el venedor es reserva el dret de tornar a adquirir la cosa venuda.
 
4 POLÍT Declaració programàtica i fonamental de principis generals. Carta constitucional. Carta del treball.
 
5 1 DR ADM Document que acredita determinats drets o serveix per a la identificació personal amb validesa oficial, certificat. Carta d'identitat. Carta d'elector. Carta de treball. Carta de residència. Carta de ciutadà. Carta credencial.
  
2 carta testimonial DR CAN Certificat pel qual consta que un candidat a la vida religiosa o als ordes posseeix les condicions canòniques.
  
3 carta verda ASSEG Certificat internacional d'assegurança d'automòbils que acredita l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil vàlida per a qualsevol dels estats adherits a aquest règim per un conveni.
  
4 donar carta blanca fig Deixar (a algú) tota la llibertat per a obrar.
 
6 1 CARTOG Mapa, especialment l'usat en la navegació marítima o aèria i en la representació del temps atmosfèric.
  
2 carta aeronàutica AERON Mapa dissenyat especialment per a ús de la navegació aèria.
  
3 carta astral ASTROL Representació gràfica de la posició dels astres respecte dels diversos signes del zodíac, especialment en el moment del naixement d'una persona, que utilitza l'astrologia per a predir-ne el destí.
  
4 carta celeste ASTR Representació en un pla, per projecció estereogràfica, dels estels i els elements més importants de l'esfera celeste.
  
5 carta del temps METEOR Qualsevol carta o mapa en els quals són representades les dades i les anàlisis que descriuen l'estat de l'atmosfera sobre una gran àrea per a un instant determinat.
  
6 carta nàutica Mapa destinat a ésser usat pels navegants.
  
7 perdre la carta de navegar fig Perdre el nord, romandre desorientat.
 
7 1 Cadascun dels fulls rectangulars de cartolina amb figures pintades en un dels costats que formen un conjunt d'elements dividits en quatre sèries o colls i que serveixen per a jugar, per a practicar exercicis de manipulació i il·lusionisme o per a l'endevinació.
  
2 castell de cartes fig Empresa, fortuna, etc., sense base ferma.
  
3 jugar a cartes vistes fig Obrar amb coneixença plena de totes les dades, els mòbils amagats, etc., d'un afer.
  
4 jugar-se l'última carta fig Emprar el darrer mitjà que resta per a obtenir quelcom.
  
5 no veure's cap carta (o cap carta bona) Tenir mal joc.
  
6 posar-ho tot sobre una carta fig Arriscar-ho tot d'un cop en una empresa.
  
7 prendre les cartes fig Intervenir en una conversa, començar a enraonar. Quan ell pren les cartes no les sap deixar.
  
8 tirar les cartes (a algú) Fer-li prediccions fundades en la combinació fortuïta de certes cartes.
 
8 1 Llista dels plats i de les begudes que se serveixen en un restaurant amb els preus corresponents. Menjar a la carta.
  
2 a la carta loc adj Que pot ésser triat d'entre una llista oberta de possibilitats. Tractaments de bellesa a la carta.
 
9 TÈXT 1 Encarcarament que certs aprests donen a la roba.
  
2 Dibuix d'un teixit fet en paper quadriculat on són marcats els lligaments necessaris per a obtenir l'esmentat teixit.
 
10 carta de colors Catàleg ordenat de mostres de colors amb tota la gamma de tons i de matisos.
 
11 carta municipal (o provincial) DR ADM Règim jurídic especial, de caràcter organitzatiu (carta orgànica) o econòmic (carta econòmica), que pot concedir l'estat als ajuntaments o les diputacions.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda