Abreviatures i símbols
 

ciutat

 
[c. 1200; del ll. cīvĭtas, -ātis 'conjunt dels habitants d'un estat o ciutat; ciutadania', der. de civis 'ciutadà']
 
f 1 1 URBAN Lloc d'assentament humà i de construcció estable, les dimensions del qual són en funció de nombroses i diferents consideracions (nombre d'habitants, condicionaments històrics, morfologia i mena de vida dels habitants).
  
2 ciutat de vacances URBAN TUR Població que allotja un gran nombre de residents temporals en període de vacances, a causa dels seus atractius naturals o pels seus equipaments turístics.
  
3 ciutat dormitori URBAN Ciutat en la qual predomina la funció residencial, mancada de llocs de treball i en què la població es desplaça a una altra ciutat per treballar.
  
4 ciutat jardí URBAN Teixit urbà de cases unifamiliars aïllades, envoltades de jardí dins la pròpia parcel·la.
  
5 ciutat santa RELIG Ciutat venerada pels fidels d'una religió, com ara Jerusalem, pels jueus, els cristians i els musulmans; Roma, pels catòlics; la Meca, pels musulmans; etc.
  
6 ciutat satèl·lit URBAN Tipus de ciutat de segon ordre que, malgrat ésser supeditada a la gestió econòmica o financera d'una gran ciutat, constitueix per a la seva població un medi vital permanent.
 
2 1 HIST DR ADM Títol que, en alguns països, hom atorga a certes poblacions.
  
2 ciutat estat HIST Ciutat la independència del govern de la qual la fa assimilable a un petit estat.
  
3 ciutat oberta DR INTERN Qualificació donada en temps de guerra a aquelles ciutats que no constitueixen objectius militars o que es troben sense defenses especials.
 
ciu_tat.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda