Abreviatures i símbols
 

comú -una

 
[s. XIV; del ll. communis, íd.]
 
1 adj 1 Compartit per dos o més a la vegada. El seu pis i el meu tenen una terrassa comuna.
  
2 de comú acord Amb acord pres conjuntament.
  
3 en comú loc adv Plegats, conjuntament. Habitar, treballar, en comú.
  
4 fer causa comuna Treballar, actuar, conjuntament, amb uns mateixos objectius. Els demòcrates i els republicans han fet causa comuna.
  
5 fer vida comuna Fer vida en comú.
  
6 lloc comú Tòpic.
  
7 nom comú LING Nom apel·latiu.
  
8 persona comuna ant DR Àrbitre, amigable componedor.
 
2 adj 1 Pertanyent a la majoria o a tothom; públic.
  
2 sentit comú Facultat, atribuïda a la generalitat de la gent, de discernir raonablement.
 
3 f Cambra on hi ha, instal·lat en un banc, un recipient amb tapadora, amb baixant o sense, per a fer-hi les defecacions i les miccions.
 
4 adj Que no sobrepassa el nivell ordinari, que es dóna sovint. Una intel·ligència comuna.
 
5 adj 1 Vulgar, ordinari, planer. Estil comú.
  
2 lloc comú Banalitat.
 
6 m La gran majoria. El comú de la gent creu en l'ordre establert.
 
7 m Comunitat, conjunt de persones que formen una institució pluripersonal.
 
8 m DR ADM/HIST Conjunt dels veïns d'un territori, dels membres d'un estament, dels mestres d'un ofici, etc., representats per una corporació.
 
9 m esp 1 DR ADM Conjunt de veïns d'un terme, una parròquia, una vila, una ciutat, etc., representat per uns magistrats i un consell de veïns, anomenat consell de comú.
  
2 Casa del comú.
  
3 DR ADM Conjunt de l'actiu (béns, rendes, imposicions i altres ingressos) i del passiu d'un comú o municipi.
  
4 DR ADM Conjunt de terrenys pertanyents al municipi.
  
5 DR ADM A Andorra, corporació encarregada del govern i l'administració d'una parròquia.
  
6 DR ADM A Andorra, edifici del comú d'una parròquia.
  
7 HIST Imposició general extraordinària proporcional als béns posseïts que pagaven tots els veïns de determinats comuns o municipis catalans per tal d'equilibrar l'actiu i el passiu municipals.
  
8 HIST A l'edat mitjana, ciutat d'Itàlia que es regia d'una manera autònoma. El comú de Florència.
 
10 f GEOG ADM Circumscripció administrativa de primer ordre de Liechtenstein.
 
11 f SOCIOL Grup d'individus o de parelles que viuen en comunitat.
 
12 comú dels sants LITÚRG Formulari del ritu romà dels sants que no tenen litúrgia pròpia.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda