Abreviatures i símbols
 

comunitat

 
[s. XIV; del ll. communĭtas, -ātis, íd.]
 
f 1 Qualitat de comú. Comunitat d'interessos, de sentiments, d'origen.
 
2 Reunió dels qui viuen en comú.
 
3 1 Grup social generalment caracteritzat per un vincle territorial i de convivència o per una afinitat d'interessos i de conviccions ideològiques.
  
2 CRIST Conjunt dels membres de l'Església o d'una Església particular.
  
3 HIST Unió, sota un règim administratiu comú, d'una ciutat o una vila amb les poblacions situades en el seu terme.
  
4 comunitat autònoma DR ADM Ens territorial, dotat d'autonomia política, en què s'organitzen les regions i nacions de l'estat espanyol per a l'exercici del dret d'autogovern.
  
5 comunitat de base CRIST Petit grup espontani constituït per a realitzar la fraternitat evangèlica en els diversos camps de la vida sobre la base d'unes raons d'afinitat.
  
6 comunitat de béns DR CIV Domini d'una cosa compartit entre diverses persones.
  
7 comunitat de béns DR CIV Forma d'organització patrimonial de la societat conjugal, en què els béns són compartits, totalment o només en part, pels cònjuges.
  
8 comunitat de propietaris DR CIV Situació de copropietat respecte a una cosa moble o immoble que es caracteritza per la pluralitat de persones o de subjectes de la relació i la unitat d'objecte.
 
4 1 ECOL Conjunt d'organismes que habiten en un mateix biòtop o hàbitat.
  
2 comunitat vegetal GEOBOT Conjunt de plantes d'exigències ecològiques més o menys semblants que tendeixen a retrobar-se juntes en els indrets de característiques comparables.
  
3 comunitat vicinant ECOL Comunitat vegetal que sempre es presenta en contacte amb una altra.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda