Abreviatures i símbols
 

creu

 
[c. 1200; alteració de l'ant. crou, del ll. crŭx, crŭcis, íd.]
 
f 1 1 HIST Instrument de suplici format per un pal vertical (l'estípit) i un travesser horitzontal (el patíbul) que en constitueix els braços, on hom feia morir certs criminals, lligats o clavats per les extremitats.
  
2 esp CRIST Creu en la qual Jesús fou clavat i mort; anomenada també arbre de la creu.
  
3 p ext ART Monument, objecte artístic o figuració plàstica que vol representar la creu de Crist.
  
4 creu alçada LITÚRG Nom donat a la creu processional durant la processó.
  
5 creu de terme HIST ART Creu monumental de pedra col·locada prop de l'entrada d'algunes poblacions o alguns monestirs o vora els camins.
  
6 creu processional LITÚRG ART Creu destinada a obrir la marxa en les processons.
  
7 Vera Creu CRIST Veracreu.
 
2 1 Gest traçat en forma de creu.
  
2 fer una creu Traçar, amb la mà dreta de dalt a baix i d'esquerra a dreta, el signe de la creu, especialment per beneir.
  
3 fer-se creus fig Admirar-se, estranyar-se, davant quelcom d'insòlit, d'extraordinari, d'increïble. Quan ho sabrà se'n farà creus.
  
4 senyal de la creu CRIST Gest traçat en forma de creu que hom fa damunt seu o damunt una altra persona.
 
3 fig CRIST Religió cristiana. Els missioners han dut la creu a terres llunyanes.
 
4 fig 1 Allò que és causa de sofriment per a algú tot al llarg de la vida, sèrie continuada de sofriments. Tothom porta la seva creu.
  
2 ajudar a portar la creu (a algú) Compartir les penes, els treballs, etc. (d'algú).
  
3 la creu del matrimoni Expressió amb què hom significa les dificultats de la vida matrimonial.
 
5 1 Senyal o marca que figura una creu. Fer una creu al costat dels adjectius que surten en una llista.
  
2 fer la creu (a un mot escrit) Indicar, amb una creu, que un mot ha d'ésser suprimit, que no compta.
  
3 fer la creu (o fer creu i ratlla) (a algú o a alguna cosa) fig No voler-ne saber res més.
 
6 1 Nom de diferents coses les parts de les quals són disposades en forma de creu.
  
2 APIC Cada parell de bastonets entravessats dins el rusc o casa d'abelles per a sostenir les bresques.
  
3 GIMN Crist.
  
4 TÈXT Conjunt de dos o tres llistons, barretes o canyes entre els quals hom encreua els fils d'un ordit a fi de mantenir-los destriats i en la posició deguda i per trobar-los més fàcilment si es trenquen durant l'operació de teixir.
  
5 creu de Malta CIN FOTOG Dispositiu aplicat principalment als aparells de cinematografia per a donar un moviment d'avanç intermitent a la pel·lícula.
  
6 creu filar TECNOL Fils molt prims en forma de creu que es veuen a través del diafragma d'un nivell o un teodolit.
  
7 en creu Disposat formant creu.
  
8 estar (o posar-se, etc.) amb els braços en creu Estar (o posar-se, etc.) amb els braços en posició horitzontal i en sentits oposats.
 
7 1 Part d'un objecte, d'un instrument, etc., que travessa l'eix o la part principal i forma creu. La creu d'una àncora. La creu d'una espasa.
  
2 ANAT ANIM En els quadrúpedes, part de l'esquena en la qual els ossos de les extremitats anteriors s'encreuen amb l'espinada.
  
3 ARQUEOL ARQUIT Forma de creu llatina o grega que té la planta de les esglésies en què la nau és travessada pel transsepte o creuer.
  
4 BOT Enforcadura.
  
5 MAR Part central de la verga de figura simètrica i de la vela que s'hi enverga.
 
8 1 La lletra X.
  
2 p ext En algunes expressions, desena d'anys.
  
3 passades les quatre creus Passats els quaranta anys.
 
9 HERÀLD 1 Peça fonamental que resulta de la unió del pal i la faixa.
  
2 creu de Borgonya Sautor.
  
3 creu de Santa Eulàlia Sautor.
  
4 creu de Sant Andreu Sautor.
  
5 creu gammada Creu grega amb els quatre braços torçats en angle recte, levogirament o dextrogirament, en forma de lletra gamma o d'escaire i amb tots dos trossos d'igual longitud, anomenada també esvàstica.
 
10 HERÀLD 1 Condecoració en forma de creu o d'estel usada per certs ordes, corresponent a determinades preeminències o distincions oficials. La creu de Carles III. La creu de la Legió d'Honor.
  
2 ésser gran creu Estar (algú) en possessió d'una gran creu.
  
3 gran creu Màxima condecoració de certs ordes.
 
11 MAT Signe de l'addició (+) o de la multiplicació (×).
 
12 NUMIS 1 Revers d'una moneda, que generalment porta una creu o una diversió quarterada del camp.
  
2 p ext Revers d'una medalla.
  
3 p ext i ant Peça de moneda.
  
4 no tenir una creu per a tapar-se un ull No tenir cap diner.
 
creu.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda