Abreviatures i símbols
 

depressió

 
[1803; del ll. depressio, -ōnis, íd.]
 
f 1 1 Acció de deprimir o de deprimir-se;
  
2 l'efecte.
 
2 ECON Fase del cicle econòmic en què l'activitat assoleix un estadi més baix que el que correspon a la plena ocupació dels factors de producció.
 
3 GEOMORF Sector de la superfície de la Terra enfonsat respecte al nivell de les regions circumdants, situat generalment a l'interior dels continents.
 
4 MOT Buit produït pel pistó en el moviment descendent, que ocasiona l'aspiració de la mescla gasosa combustible en els motors d'encesa per guspira, o de l'aire en els motors de cicle dièsel.
 
5 PSIC Estat emocional caracteritzat per un afebliment o una disminució de les forces anímiques, intel·lectuals i àdhuc físiques de la persona.
 
6 depressió atmosfèrica METEOR Nucli de baixes pressions amb un diàmetre entre cinc-cents i dos mil quilòmetres.
 
7 depressió de l'horitzó ASTR/NÀUT Angle determinat pel pla ideal de la superfície de la mar i la tangent a aquesta superfície traçada des d'un punt d'observació elevat.
 
de_pres_si_ó.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda