Abreviatures i símbols
 

editar
conjugació

 
[1868; del fr. éditer, íd., formació culta analògica sobre la base del ll. editus, participi del ll. edĕre 'fer sortir', com altres verbs freqüentatius, formats ja en ll]
 
v tr 1 Establir l'edició d'un text i tenir-ne cura.
 
2 esp Publicar i posar a la venda un llibre, un periòdic, reproduccions de dibuixos, pintures, gravats, una partitura musical, una gravació, etc. Editar un diari, una novel·la. Editar un disc.
 
3 INFORM Preparar les dades per a operacions posteriors.
 
4 RADIOTÈC/TV En ràdio i televisió, organitzar el material prèviament enregistrat per obtenir un programa que pugui ésser emès.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda