Abreviatures i símbols
 

família

 
[1433; del ll. famĭlĭa 'conjunt de criats i esclaus d'una casa; família', der. de famŭlus 'criat']
 
f 1 1 ANTROP SOC Unitat social formada per un grup d'individus lligats entre ells per relacions de matrimoni, parentiu o afinitat.
  
2 Conjunt de fills. Fa cinc anys que són casats i no tenen família.
  
3 GENEAL Conjunt de persones descendents del membre d'un llinatge que, per una raó determinada, canvià de cognom.
  
4 impr GENEAL Llinatge.
  
5 família estricta (o nuclear) Família formada pels cònjuges i els fills.
  
6 família extensa Família formada per diverses unitats maritals vinculades per parentiu i els seus ascendents vius i descendents.
  
7 família matrifocal Família formada per una o més dones adultes emparentades i la seva descendència, dins la qual els esposos, companys sexuals, pares i genitors no són residents permanents.
  
8 família nombrosa DR ADM SOCIOL Família formada pels pares (o només un de tots dos) i tres o més fills
  
9 família religiosa Grup de religiosos que constitueixen una comunitat o un orde o congregació.
 
2 p ext Conjunt de persones que viuen en una mateixa casa.
 
3 1 Conjunt de persones o coses que es consideren del mateix origen o de les mateixes característiques.
  
2 esp BIOL Categoria taxonòmica situada entre el gènere i l'ordre.
  
3 GRÀF Cadascun dels conjunts de caràcters tipogràfics que comprenen els diversos cossos i les diverses sèries (rodó, negreta, cursiva, versaleta, etc.) i que responen a un mateix disseny.
  
4 GRÀF Cadascun dels quatre grups (romà antic, romà modern, egipci i pal sec) en què hom reuneix totes les famílies tipogràfiques.
  
5 MAT Conjunt de corbes o superfícies que tenen la mateixa equació diferencial.
  
6 MÚS Nom donat als grups d'instruments basats en el mateix principi. La família de la corda.
  
7 família de ciclons METEOR Seqüència de ciclons que es produeix en el front polar entre dues invasions d'aire polar a les baixes latituds.
  
8 família de conjunts ÀLG Col·lecció de conjunts que tenen una característica comuna.
  
9 família de manuscrits CODIC Grup de còdexs d'un text amb variants i errors comuns.
  
10 família de mots LING Grup de mots que tenen una arrel comuna.
  
11 família lingüística LING Grup de llengües que tenen el mateix origen.
  
12 família radioactiva FÍS ATÒM Sèrie radioactiva.
 
fa_mí_li_a.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda