Abreviatures i símbols
 

feix

 
[1168; del ll. fascis, íd.]
 
m 1 1 Cert nombre de tiges, de branquillons, de bastons, etc., disposats paral·lelament i lligats ensems. Un feix de llenya. Un feix de llances.
  
2 p ext Un feix de claus.
  
3 fig Gran quantitat. Té un feix d'anys. Un feix de protestes, de reclamacions.
  
4 ANAT ANIM Grup de fibres musculars o nervioses disposades paral·lelament.
  
5 ANAT VEG Conjunt d'elements conductors de la saba disposats a manera de feix.
  
6 FÍS Corrent o flux de partícules que segueixen una trajectòria unidireccional comuna i amb unes energies dins un interval determinat.
  
7 GRÀF Conjunt de dues raimes de paper, és a dir, mil fulls.
  
8 HIST Reunió de vares d'om o de bedoll d'un metre i mig de llargada lligades amb una corretja de cuir vermell, de les quals emergia una destral. A l'antiga Roma, era portat pels lictors quan anaven davant determinats magistrats.
  
9 feix de correlació FON Relació opositiva de trets fonològics que afecta de la mateixa manera diversos grups fonemàtics dintre un mateix sistema.
  
10 feix de vies FERROC Grup de vies sensiblement paral·leles reunides pels extrems mitjançant les corresponents agulles.
  
11 feix d'isoglosses LING Conjunt d'isoglosses, més o menys acostades, que separen dos dialectes.
  
12 feix hertzià TELECOM Feix d'ones hertzianes destinat a establir un enllaç entre dos punts determinats, caracteritzat pel fet de posseir una gran direccionalitat.
  
13 feix piramidal ANAT ANIM Via motriu neurològica que transmet els impulsos del cervell a les neurones motores del tronc i de les extremitats.
 
2 1 Càrrega dura de portar. Ajudar algú a portar el feix.
  
2 haver-n'hi un feix (d'algú o d'alguna cosa) loc verb Ésser, algú o alguna cosa, molestós, de mal sofrir. N'hi ha un feix, de tu!
  
3 tot fa feix Comentari que hom afegeix per indicar que un fet, una circumstància, etc., ve a fer més feixuga una cosa a suportar, a endurar.
 
3 GEOM Conjunt de superfícies o línies d'equació f + λφ = 0, on f = 0 i φ = 0 són les equacions de dos elements qualssevol del feix, els quals hom pren com a generatrius, i λ és un paràmetre.
 
feix.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda