Abreviatures i símbols
 

fet1

 
[del ll. factum, -i, íd.]
 
m 1 1 Acció de fer alguna cosa. El fet de pintar.
  
2 Allò que hom ha fet. Fixar-se en els fets. Fets gloriosos.
 
2 FILOS 1 Allò que és o que succeeix realment.
  
2 Afer. Sempre parlen de llurs fets.
  
3 anar al fet (o als fets) loc verb Anar a l'essencial, a l'important. Prou divagar: anem als fets!
  
4 de fet loc adv Efectivament.
  
5 de gran fet loc adj ant D'importància.
  
6 en fet de loc prep ant En matèria de.
  
7 fer el fet (una cosa) loc verb Servir, ésser útil, ésser convenient. És un llibre molt resumit, però ja fa el fet.
  
8 fer el seu fet (algú) loc verb Fer allò que ha de fer, treballar en els propis afers.
  
9 fets diversos Conjunt de notícies de poca importància en un diari, especialment aplicat a les de caràcter accidental.
  
10 fet social SOCIOL Fenomen social.
 
3 1 DR Cas sobre el qual hom litiga o que és motiu d'una causa.
  
2 de fet DR Expressió que indica que en una causa hom actua arbitràriament, sense respectar allò que el dret prescriu (s'oposa a l'expressió de dret).
  
3 fet imposable DR Pressupòsit jurídic determinat per la llei per a configurar cada tribut, la realització del qual fa néixer l'obligació tributària.
  
4 fet jurídic DR Esdeveniment susceptible de produir algun efecte en les relacions jurídiques.
  
5 fet provat DR PROC Fet que com a tal hom declara en les sentències dels tribunals d'instància i que serveix de base en les apreciacions jurídiques en cassació.
  
6 fet punible DR Acció o omissió dolosa o culposa penada per la llei.
 
4 fet a amagar (o fet i amagar, o fet a córrer, o simplement fet) JOCS Joc d'infants en què els qui hi intervenen, llevat d'un, fugen i s'amaguen, i el qui para ha de trobar-los.

 


fet2 -a

 
[del ll. factus, -a, -um, participi de facĕre 'fer']
 
adj 1 Que ja és format, que ha assolit el ple desenvolupament. Amb aquell cos de dona feta.
 
2 estar fet (a una cosa) Estar-hi avesat. No hi estava gaire feta, a treballar.
 
3 fet i pastat Molt semblant a, idèntic a; pastat. Aquest noi és el seu pare fet i pastat.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda