Abreviatures i símbols
 

fi1

 
[s. XII; del ll. fīnis 'fi, acabament; límit']
 
1 f 1 Punt darrer d'una cosa en l'espai o en el temps, lloc o moment precís després del qual ja no continua. L'he recorregut del principi a la fi. Una corretja sens fi. Arribar fins a la fi. Un esdeveniment que posa fi a un període històric.
  
2 Última part d'una cosa.
  
3 esp El fet o la manera de cessar alguna cosa; desaparició, destrucció, etc. La fi dels nostres sofriments.
  
4 esp Mort o estat darrer a què arriba algú en la seva existència. Farà la fi del seu pare.
  
5 esp Consumació d'un procés, resolució d'un afer, etc. Donar fi a la redacció d'un treball.
  
6 a la fi (o per fi) loc adv Expressions usades per a indicar que una cosa té lloc després d'un procés llarg o dificultós, d'una espera llarga o intensa, etc. A la fi ha vist que no tenia raó. Ara arriben, per fi!
  
7 per fi loc adv Expressió usada per a introduir la darrera part d'una exposició, una enumeració, etc. Em referiré, per fi, al problema de la llibertat.
  
8 en fi loc adv En conclusió. En fi: ja ho faré!
  
9 fi del món RELIG Expressió amb què hom designa la fi de la història, generalment entesa com a anihilació del món o com a transformació radical d'aquest en tant que realitat natural.
  
10 fi dels temps BÍBL Expressió amb què hom designa, a l'Antic Testament, la vinguda del Messies i la instauració del seu regne.
  
11 fi dels temps (o del món) CRIST Expressió amb què hom designa la segona vinguda de Crist, amb la qual l'existència del món i de l'home serà transformada, com a nou cel i nova terra, en un ordre definitiu.
  
12 fi de segle ART LIT Tendència artisticocultural de la darreria del segle XIX, que defensa l'art per l'art i es caracteritza per una fugida de la realitat.
  
13 mala fi dial Gran multitud o quantitat; excés. Hi havia una mala fi de policies.
  
14 no tenir fi loc verb fig Ésser molt gran o nombrós, immens, incomptable. Una generositat que no té fi.
  
15 un sens fi Un gran nombre. Un sens fi de desgràcies.
 
2 m 1 Allò a què és destinada o en vista de què és feta una cosa. Tot té un fi o altre. Ho ha fet amb bon fi.
  
2 FILOS Allò en vista de què es dóna o és feta una cosa. És anomenat també causa final.
  
3 a fi de (o a fi que, o a fi i efecte de, o a fi i efecte que) loc conj Locucions que introdueixen el fi d'una acció. Fer-ho tot a fi de guanyar diners. Ho esmento a fi i efecte que hi reflexionis.
  
4 a fi de bé Amb bona intenció. Dir-ho a fi de bé.
  
5 fi darrer (o de l'home) FILOS En l'escolàstica, fi en vista del qual ha estat creat el món i al qual és cridat l'ésser humà.

 

fi2

 
[del gr. phĩ, íd.]
 
f Nom de la vint-i-unena lletra de l'alfabet grec [φ Φ].

 

fi3 fina

 
[1094; del ll. fīnis 'terme' canviat en adj. de dues terminacions i significant 'perfecte, acabat, subtil', o més probablement del ll. fidus 'fidel', que en oc. ant. donà fonèticament fi]
 
adj 1 ant 1 Extrem o extremat, que arriba fins al límit.
  
2 fina amor Amor extrema.
  
3 per fina força Per força extrema, irresistible.
 
2 1 Extremament dividit en partícules. Una pols fina. Pluja fina. Una lliura de cafè mòlt, ben fi.
  
2 Extremament prim, que té molt poc gruix. Un llapis de punta fina. Cabells fins. Una capa fina de vernís.
  
3 Prim, esvelt, agraciat. Quina noieta més fina! Formes fines. Faccions fines.
  
4 Molt llis o suau. Pell fina. Veu fina. Olor fina.
 
3 1 D'una puresa extrema. Or fi. Argent fi.
  
2 D'excel·lent qualitat; triadíssim. Perles fines.
  
3 Elaborat amb una cura extrema. Vi fi. Cristalleria fina.
  
4 Conforme al bon gust; distingit, elegant. Els Vienesos feien revistes molt fines. Maneres fines.
 
4 1 Just, exacte, d'una gran precisió. Un càlcul fi. Balança fina. Rellotge fi.
  
2 p ext Ésser fi d'orella.
  
3 p ext Amb fina ironia. Un humor fi.
  
4 Perspicaç, sagaç, hàbil. És molt fi: ho endevinà de seguida. Un jugador fi.
  
5 [ usat adverbialment ] Treballa molt fi.
  
6 anar fi loc verb Funcionar bé una cosa.
  
7 estar (o anar) fi loc verb Estar, trobar-se, bé.
 
5 Que excel·leix pel seu aspecte, les seves maneres, els seus gusts, etc. Gent fina. Es pensen que parlar castellà fa fi.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda