Abreviatures i símbols
 

independència

 
[de independent]
 
f 1 Qualitat d'independent.
 
2 1 Situació independent.
  
2 esp POLÍT Situació d'una col·lectivitat, d'un poble, d'un país, etc., no sotmesos a l'autoritat d'altres.
 
3 independència estocàstica ESTAD Relació entre dos esdeveniments A i B d'un espai de probabilitat en la qual es compleix que la possibilitat que es donin A i A alhora és igual al producte de les probabilitats que es donin A i A independentment.
 
4 independència funcional ANÀL MAT Propietat de què gaudeix una família de funcions f1, f2, ..., fn quan no existeix cap funció F tal, que F(f1, f2, ..., fn)  = 0.
 
5 independència lineal ÀLG Condició dels vectors linealment independents.
 
in_de_pen_dèn_ci_a.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda