Abreviatures i símbols
 

índex

 
[s. XIV; del ll. index, -ĭcis, íd.]
 
m 1 ANAT ANIM El dit de la mà més pròxim al gros.
 
2 1 Signe, instrument o part d'un instrument, que assenyala o indica alguna cosa.
  
2 RELL Gnòmon d'un quadrant solar.
 
3 1 Nombre que expressa la relació entre dues o més magnituds i que és emprat per a comparar factors o magnituds més complexos.
  
2 ANTROP Relació mètrica feta generalment entre dues magnituds del cos humà.
  
3 índex climàtic CLIMAT Índex que expressa matemàticament la relació existent entre diversos elements (precipitacions, temperatures, vents, etc.).
  
4 índex d'audiència TELECOM Índex que indica el grau d'interès d'un programa de ràdio o televisió, que hom obté dividint la mitjana d'audiència del programa per l'audiència total.
  
5 índex de fredor METEOR Índex de sensació expressat generalment com una temperatura aparent que hom calcula relacionant l'efecte refredador del vent amb la temperatura de l'aire.
  
6 índex de sensació METEOR Índex expressat generalment com una temperatura aparent que té com a finalitat avaluar la sensació de fred o de calor de l'ésser humà en unes condicions ambientals determinades en relació amb unes altres condicions que hom pren com a referència.
  
7 índex de xafogor METEOR Índex de sensació expressat com una temperatura aparent que hom calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit i és utilitzat, especialment, quan hi ha temperatures superiors a 25°C.
  
8 índex zonal METEOR Índex que expressa la força dels vents de l'oest a la zona temperada.
 
4 1 BIBLIOG Llista o taula ordenada del contingut d'un llibre, dels seus capítols, de les il·lustracions, les matèries i els noms propis (índex onomàstic) que hi figuren, etc.
  
2 BIBLIOG Catàleg dels manuscrits i volums que hi ha en un arxiu o biblioteca.
  
3 índex de llibres prohibits (o simplement índex) DR CAN Catàleg de títols, considerats teològicament o moralment nocius per als fidels, prohibits per l'autoritat eclesiàstica; en foren suspesos el caràcter prohibitiu i les reedicions el 1966.
 
5 ESTAD Equació matemàtica utilitzada per a obtenir els valors de la variació d'un fenomen determinat.
 
6 INFORM Llista ordenada dels enregistraments o fitxers d'un suport de dades, juntament amb les claus usades per a identificar-los o accedir-hi.
 
7 MAT Nombre o lletra que expressa el grau d'una arrel.
 
8 MAT Signe distintiu que hom afegeix a una lletra quan és utilitzada per a representar magnituds anàlogues però no iguals.
 
9 índex de color ASTR Diferència entre les magnituds d'un astre observades en dues zones específiques de l'espectre.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda