Abreviatures i símbols
 

inferència

 
[del b. ll. inferentia, íd.]
 
f 1 1 Acció d'inferir 1;
  
2 l'efecte.
 
2 LÒG 1 Raonament mitjançant el qual hom passa d'una o més proposicions, acceptades com a veres o falses, a una altra proposició, la veritat o falsedat de la qual hom suposa que depèn de la veritat o falsedat de la primera o primeres proposicions.
  
2 En la lògica simbòlica, qüestió metalògica relativa a l'establiment de les anomenades regles d'inferència, que permeten la derivació d'una conclusió a partir d'unes premisses.
 
3 inferència estadística ESTAD Procediment de generalització d'una estimació a partir dels resultats obtinguts en un mostreig limitat, envers la totalitat de la població, basat en determinades hipòtesis plausibles.
 
in_fe_rèn_ci_a.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda