Abreviatures i símbols
 

informació

 
[1377; del ll. informatio, -ōnis 'dibuix, esbós; concepció; explicació d'un mot']
 
f 1 1 Acció d'informar o informar-se;
  
2 l'efecte.
 
2 1 Notícia o notícies que hom tracta de saber, que hom rep.
  
2 SOCIOL Difusió pública d'un fet o d'unes idees d'actualitat, en forma de missatge prèviament elaborat per un periodista, a través d'un mitjà de comunicació de massa.
 
3 DR PROC 1 Indagació o constatació jurídica i legal d'un fet o d'un delicte.
  
2 Prova consistent a presentar els documents o testimonis davant el tribunal.
  
3 Proves que resulten de l'examen d'aquests documents i testimonis.
 
4 INFORM Contingut d'una o més dades, fent abstracció de la representació concreta que adopta.
 
5 informació genètica BIOQ/GEN Conjunt de missatges codificats en l'ADN o en l'ARN que expressen els caràcters hereditaris transmesos pels gens.
 
6 teoria de la informació CIBERN/TELECOM Teoria matemàtica que tracta de la transmissió, l'emmagatzematge i la transformació de la informació.
 
in_for_ma_ci_ó.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda