Abreviatures i símbols
 

líquid -a

 
[s. XV; del ll. liquĭdus, -a, -um, íd.]
 
1 adj i m FÍS 1 Dit de la substància en estat líquid.
  
2 estat líquid Estat de la matèria en què les molècules resten relativament lliures i poden canviar llur posició respectiva, però les forces de cohesió les obliguen a mantenir-se en un volum fix.
 
2 ECON 1 adj Dit de la quantitat, el sou o el preu que resulten un cop efectuades les reduccions que corresponen.
  
2 adj Dit de qualsevol bé o actiu financer fàcilment convertible en diner efectiu.
  
3 m Efectiu.
  
4 líquid imposable Quantitat estimada o fixada oficialment sobre la qual cal aplicar la tributació corresponent a cada contribuent.
 
3 consonant líquida FON Dit de les consonants l i r que, precedides d'una oclusiva i seguides de vocal, hi formen síl·laba (com a glòria i dropo).
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda