Abreviatures i símbols
 

llibertat

 
[s. XIV; del ll. libertas, -ātis, íd.]
 
f 1 DR 1 Estat o condició del qui no és esclau.
  
2 Estat o situació del qui no està empresonat.
  
3 Manca de subjecció i subordinació.
  
4 pl Prerrogatives, privilegis, llicències.
  
5 llibertat civil DR CIV Estat dels ciutadans, els drets dels quals són protegits per una comunitat civil organitzada.
  
6 llibertat condicional DR PROC PEN Benefici atorgat a un penat, quan ha complert la major part de la pena, mitjançant el qual obté la llibertat fins a la fi de la seva condemna.
  
7 llibertat de contractació DR CIV Principi segons el qual tota persona amb capacitat suficient pot concloure contractes privats amb plena autonomia sempre que no atemptin contra les lleis, la moral i els bons costums.
  
8 llibertat de l'aire Dret a la lliure navegació aèria.
  
9 llibertat de les mars DR MAR Principi de dret internacional que estableix que en temps de pau la mar, excepte les aigües interiors i la mar territorial, no pot ésser objecte d'apropiació per part de particulars ni de sobirania per part de cap estat.
  
10 llibertat de navegació DR MAR Dret a la lliure navegació per aigües jurisdiccionals i per aigües que no són propietat de cap estat.
  
11 llibertat de premsa Llibertat d'imprimir i de difondre tota mena de productes impresos (diaris, revistes, llibres, opuscles, etc.), de qualsevol contingut, amb les úniques limitacions que estableixen les lleis.
  
12 llibertat de testar DR CIV Facultat per la qual hom pot disposar testamentàriament dels béns propis sense més limitacions que les determinades per la llegítima.
  
13 llibertat d'expressió Dret fonamental mitjançant el qual tota persona pot manifestar públicament les seves opinions i creences.
  
14 llibertat individual DR CIV Estat dels ciutadans que són lliures en tot allò que la llei no prohibeix.
  
15 llibertat provisional DR PROC PEN Llibertat concedida al processat, basant-se en els seus bons antecedents, fins que el tribunal dicti sentència.
  
16 llibertat religiosa Dret de l'individu a professar en el seu fur intern una creença religiosa i a manifestar-la exteriorment.
  
17 llibertats individuals (o públiques) Conjunt dels drets reconeguts a tota persona com a fonamentals i inviolables en la constitució.
  
18 llibertat sota fiança DR PEN Llibertat provisional amb una fiança fixada pels tribunals com a garantia que el processat es presentarà a judici.
  
19 llibertats polítiques DR CONST Conjunt de llibertats establertes als països democràtics que permeten als ciutadans la participació en les tasques polítiques.
  
20 llibertat vigilada DR PROC PEN Mesura aplicada en les penes de confinament per la qual el condemnat resta en llibertat sota la vigilància de l'autoritat corresponent.
 
2 FILOS 1 Possibilitat de decidir per si mateix sobre la pròpia conducta i sobre el sentit o la configuració del propi ésser, la qual comporta una capacitat d'elecció entre diverses alternatives.
  
2 Capacitat de la voluntat humana per a dirigir-se al bé.
  
3 Qualitat de l'ésser que gaudeix d'aquesta llibertat, condició de l'home lliure.
  
4 llibertat de càtedra PEDAG Capacitat del professor d'elaborar lliurement el seu programa i de triar l'enfocament de l'assignatura que consideri més adequat.
 
3 p ext 1 donar (o concedir, o permetre) la llibertat (de fer una cosa) Permetre de fer-la. M'ha donat la llibertat d'anar-hi, però no sé què fer.
  
2 prendre's (o agafar-se, o permetre's) la llibertat (de fer una cosa) [ usat en sentit d'excusa, quan hom ho diu parlant d'ell mateix ] Actuar extralimitant-se en l'ús d'un dret; abusar. S'han pres la llibertat d'entrar-hi sense tenir invitació. M'he permès la llibertat d'obrir-te la carta.
 
4 [ usat generalment iròn ] 1 donar (o concedir, o permetre) llibertats (o llibertat) Permetre un tracte de molta familiaritat. No li donis tantes llibertats, que després no et respectarà.
  
2 prendre's (o agafar-se, o permetre's) llibertats (o llibertat) Demostrar, algú, amb les seves accions o la seva actitud, una familiaritat excessiva o impròpia envers un altre o els altres. Aquest cambrer es pren moltes llibertats amb els clients. Quines llibertats es pren, aquest mocós!
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda