Abreviatures i símbols
 

llibre

 
[s. XII; del ll. lĭber, lĭbrī, íd., inicialment 'part interior de l'escorça d'una planta' on els romans escrivien]
 
m 1 1 Conjunt de fulls escrits o impresos posats en l'ordre en què han d'ésser llegits. Un llibre enquadernat.
  
2 esp Reproducció impresa d'una obra en fulls de paper reunits per plecs formant un tot.
  
3 L'obra així reproduïda. Llibres d'història. Un llibre de text. Els llibres de cavalleries.
  
4 deixar els llibres fig Abandonar els estudis.
  
5 llibre blanc Recull de documents sobre un tema d'actualitat publicat per un organisme, un govern, etc. Llibre blanc de l'ensenyament.
  
6 llibre de butxaca Llibre de format petit, preu mòdic i tiratge llarg.
  
7 llibre de família DR CIV Llibret facilitat als qui es casen, per fer-hi constar llur situació civil i el naixement dels fills.
  
8 llibre de navegació DR MAR Llibre segellat per l'autoritat marítima que ha de dur tot vaixell i en el qual el comandant registra tots els detalls del viatge.
  
9 llibre de reclamacions DR CIV Llibre que han de tenir els establiments oberts al públic, en què els clients poden formular queixes sobre els preus o alguna deficiència dels serveis.
  
10 llibre de text ENSENY Llibre que conté les explicacions d'una matèria o assignatura i que és utilitzat pels escolars, els universitaris, etc., per a estudiar-la.
  
11 llibres sants (o sagrats) RELIG Conjunt de llibres que contenen la doctrina d'una religió determinada.
  
12 parlar com un llibre fig Parlar molt doctament.
 
2 1 Registre. Un llibre d'adreces, de despeses. Llibre de comptes, el llibre diari, el llibre mestre. Llibre d'entrades d'una biblioteca. Llibre de família. Llibre de repartiment.
  
2 DIPL Còdex famós, en especial cartoral i llibre de privilegis, que, pel fet d'ésser relligat amb pell o amb tela de color, és conegut per aquest color. El Llibre Vermell de Montserrat.
 
3 LIT Cadascuna de les parts en què pot dividir-se una obra.
 
4 llibre electrònic INFORM Microordinador portàtil, de forma semblant a un llibre, i proveït d'una pantalla, que pot contenir text, imatge i so.
 
5 llibre de la vida fig CRIST Expressió amb què hom es refereix al coneixement de Déu amb relació als elegits o predestinats a la glòria, considerant-los com a inscrits en un llibre.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda