Abreviatures i símbols
 

màquina

 
[s. XIV; del ll. machĭna, íd. amb varietat d'accepcions i matisos, i aquest, del gr. mēkhanḗ, íd.]
 
f 1 TECNOL 1 Conjunt més o menys complex de peces sòlides que serveix per a transformar un tipus d'energia en treball o en un altre tipus d'energia, o bé per a aprofitar l'acció d'una força per tal de produir certs efectes.
  
2 màquina agrícola AGR Màquina moguda per mitjà d'energia mecànica i emprada per a fer les feines agrícoles, en substitució del treball manual, i que hom anomena segons la feina que fa (màquina de segar, de batre).
  
3 màquina automàtica AUTOM CIBERN Màquina que funciona segons els principis de l'automàtica, de manera que fa correspondre una certa magnitud de sortida a una d'entrada donada.
  
4 màquina de rodets TÈXT Màquina emprada per a omplir rodets de valones amb fil debanat generalment de madeixes o fusades.
  
5 màquina de vapor MOT Màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a substància de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica.
  
6 màquina eina [ pl màquines eina ] Conjunt no portàtil i motoritzat emprat per a la conformació de peces de diferents materials, predominantment metàl·lics, per un procés de tall, els factors determinants del qual són l'eina, el material, la peça, el fluid i els criteris o objectius.
  
7 màquina elèctrica ELECTROT Màquina capaç de transformar l'energia elèctrica en mecànica (motor), o a l'inrevés (generador), o bé l'energia elèctrica d'unes característiques determinades en una altra de característiques diferents.
  
8 màquina electrostàtica ELECT Màquina elèctrica que funciona amb electricitat estàtica, basada en els principis de l'electrostàtica i destinada generalment a treballar com a generador electrostàtic d'alta tensió.
  
9 màquina hidràulica HIDR Màquina que intervé d'una manera activa en la manipulació mecànica d'un líquid (o, per extensió, de qualsevol fluid considerat incompressible).
  
10 màquina pneumàtica FÍS Dispositiu que permet de treure l'aire contingut en un recipient o en un recinte, tot fent-hi el buit.
  
11 màquina simple MEC Màquina estàtica que serveix per a equilibrar una força (resistència) amb una altra (potència) a través d'un element mecànic amb un punt fix (punt de suport).
 
2 GRÀF 1 Premsa d'impressió.
  
2 màquina plana Premsa d'impressió planocilíndrica.
 
3 OFIC/TECNOL Nom genèric de diferents aparells, estris, etc., emprats en oficis diversos, treballs manuals, a la llar, etc. Màquina d'afaitar. Màquina de cosir. Màquina d'escriure. Escriure, cosir a màquina.
 
4 TEAT Aparell per a produir efectes especials.
 
5 INFORM Maquinari, especialment quan no inclou els elements de connexió i el cablatge dels ordinadors.
 
6 a mitja màquina Amb una força, una potència, etc., igual a la meitat de la total de què és capaç una màquina o un giny mecànic.
 
7 a tota màquina 1 Amb una força, una potència, etc., igual a la màxima de què és capaç una màquina o un giny mecànic.
  
2 Al màxim possible. Treballen a tota màquina per poder acabar les obres a temps.
 
8 ésser una màquina fig Tenir, una persona, una resistència física molt gran, una gran capacitat de treball.
 
9 màquina de guerra ant Giny de tirar grosses pedres, d'abatre murs, etc.
 
10 màquina del món ant L'Univers.
 
11 màquina de taps TÈXT Maquineta de lliços.
 
12 màquina de tren FERROC Locomotora.
 
13 màquina humana Organisme humà.
 
14 màquina infernal Bomba explosiva.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda