Abreviatures i símbols
 

manifest -a

 
[s. XIII; del ll. manifestus, -a, -um, íd., comp. de manus 'mà' i festus, element obscur, possiblement de base italoindoeuropea, que ja els mateixos llatins creien que volia significar 'agafat', d'on 'agafat per la mà']
 
1 adj 1 Evident, palès. Les diferències entre ells són manifestes.
  
2 CATOL Dit del Santíssim Sagrament quan és exposat a l'adoració dels fidels.
  
3 contingut manifest PSIC El somni tal com és evocat i relatat pel qui l'ha tingut.
  
4 posar de manifest Mostrar clarament, fer palès. Aquesta resposta posa de manifest la seva ignorància.
 
2 m 1 Escrit en què hom manifesta alguna cosa.
  
2 DR MAR Document que ha de presentar a la duana el capità d'un vaixell i on consta el detall de la càrrega.
  
3 HIST DR CAT Escrit en què hom manifesta l'existència, la venda o la compra d'alguna cosa; declaració.
  
4 SOCIOL Declaració escrita en la qual un govern, un partit polític o un grup cultural expliquen públicament llurs propòsits i llur programa d'actuació.
 
3 llibre de manifest HIST Volum de l'administració de la generalitat on constaven les declaracions o manifests de les partides de teixits i també d'altres manufactures que pagaven el dret de la bolla.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda