Abreviatures i símbols
 

maniobra

 
[1803; del fr. manoeuvre, íd., i aquest, del b. ll. manuopera, comp. de manus 'mà' i opera 'obra', amb influx de manipular]
 
f 1 1 Conjunt dels moviments amb què la mà fa funcionar un instrument, una màquina.
  
2 fig Acció, diligència, etc., efectuada amb habilitat, amb malícia, etc., per aconseguir un fi. Això ha estat una maniobra dels contraris.
  
3 MED Operació manual hàbil i regulada.
 
2 MAR 1 Art o tècnica de manejar les embarcacions mitjançant les veles, les màquines, el timó, l'àncora, les amarres, etc.
  
2 Cadascuna de les operacions o feines que hom fa per a donar a l'embarcació un cert moviment, una certa posició o les de varar, treure, amorrar, remolcar, etc.
  
3 Manera d'operar a bord, el treball dels mariners.
  
4 Conjunt dels caps i els aparells d'un pal, d'una verga, etc.
  
5 Conjunt de tots els caps i els aparells d'una embarcació.
  
6 Evolució d'una esquadra o divisió.
 
3 p anal 1 AERON Conjunt d'operacions destinades a canviar el moviment d'una aeronau, provocades per l'acció del pilot sobre els elements de comandament.
  
2 AUT Conjunt d'operacions consistent en una sèrie de moviments efectuats per un vehicle automòbil, destinats a fer-lo canviar de direcció, a aparcar-lo, etc.
  
3 FERROC Conjunt d'operacions que hom fa a les estacions per formar trens o desfer-los, acoblar vagons o desacoblar-los, o bé per canviar de locomotora, etc.
  
4 FERROC Conjunt de canvis efectuats en l'estat dels senyals, les agulles o els enclavaments, a fi que els trens vagin per un itinerari determinat.
 
4 MIL 1 Moviment o sèrie ordenada de moviments d'un cos de tropa, d'una esquadra.
  
2 pl Sèrie ordenada de moviments que fan un cos de tropa o una esquadra, com a exercici i sovint simulant un combat.
 
ma_ni_o_bra.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda