Abreviatures i símbols
 

mort1

 
[o.; del ll. mŏrs, mŏrtis, íd.]
 
f 1 1 FISIOL Cessació de la vida. Morir de mort natural, sobtada, violenta. Fer una mort tranquil·la, com un pollet.
  
2 DR PEN Homicidi.
  
3 a les portes de la mort fig Molt pròxim a morir. En aquell accident, em vaig veure a les portes de la mort. L'avi, tan vell, és a les portes de la mort.
  
4 amb la mort a la gola fig En perill imminent de mort o en gran estretor de recursos.
  
5 bona mort Mort ocorreguda d'una manera plàcida i, especialment, estant en gràcia de Déu.
  
6 combat a mort Combat que ha d'acabar amb la mort d'un dels combatents.
  
7 condemnar a mort DR Condemnar a ésser privat de la vida.
  
8 de mala mort fig Amb molt poca activitat. És un bar de mala mort: no hi ha mai ningú.
  
9 de mort hiperb Que produeix greu trastorn. La notícia li ha causat un disgust de mort.
  
10 donar mort Matar.
  
11 entre la vida i la mort En gran perill de morir. No sé pas si se'n sortirà: està entre la vida i la mort.
  
12 ferit de mort Ferit mortalment.
  
13 fer mort i vida (en un lloc) No moure-se'n.
  
14 fins a la mort hiperb Amb constància perpètua, perseverant fins a la fi.
  
15 impuls (o instint) de mort PSIQ Destrudo.
  
16 mort natural Mort resultant d'un debilitament progressiu de les funcions vitals.
  
17 mort sobtada Mort que sobrevé d'una manera imprevista, sense manifestació morbosa prèvia.
  
18 mort violenta Mort produïda per violència exterior, especialment per efecte d'una arma, d'una metzina, etc.
  
19 rebre mort Ésser occit.
  
20 semblar que vagi (algú) a cercar (o buscar) la mort iròn Anar, actuar, amb lentitud extrema.
  
21 sofrir mort i passió (o sofrir mil morts) hiperb Sofrir molt.
  
22 tornar de mort a vida fig Sentir-se reviure després d'un greu perill, d'una situació molt anguniosa, etc.
 
2 fig 1 Cosa extremadament molesta, insofrible. Això és una mort.
  
2 mort civil HIST DR Privació dels drets civils i polítics que imposa la llei a una persona i que ha variat en el transcurs de la història.
  
3 mort de l'ànima CRIST Privació de la benaurança, de la vida eterna.
 
3 fig Destrucció, anihilament. Això serà la mort del comerç.
 
4 1 Símbol de la mort representat, generalment, per un esquelet humà amb una dalla o per una calavera centrada sobre una aspa de dos ossos iguals aplanada.
  
2 ICONOG Representació plàstica de la mort.

 

mort2 -a

 
[o.; del ll. mortuus, -a, -um, participi de mori 'morir']
 
1 1 adj Que ha cessat de viure. Ja no cal cridar el metge: és ben mort. Els ceps morts per la fil·loxera.
  
2 m i f Persona morta. Poseu el mort a la caixa. Has llegit "Les esposalles de la morta''?
  
3 m Cadàver humà. El balanç de l'accident dóna cinc morts.
  
4 adj Estagnant.
  
5 capital mort ECON Capital que no dóna cap benefici, que hom no fa treballar.
  
6 com si fos mort (algú per a un altre) Expressió amb què hom manifesta una total indiferència respecte a algú. Ja pot fer el que vulgui: per a mi, com si fos mort.
  
7 dia dels Morts CATOL LITÚRG Dia que l'Església fa commemoració dels qui han mort en la fe i que hom espera que siguin acollits per Déu en la glòria.
  
8 donar per mort Creure que és morta una persona o que és en perill imminent de morir. Després de tant temps sense saber-ne res, ja el donàvem per mort.
  
9 fer el mort ESPORT Sostenir-se immòbil, estirat i de cara enlaire, damunt de l'aigua.
  
10 llengua morta LING Llengua que ja no té parlants.
  
11 quan fou mort, el combregaren Frase amb què es critica l'actuació tardana respecte d'algú o d'alguna cosa.
  
12 lletra morta DR Llei, convenció escrita que resta sense efecte, que no s'aplica.
  
13 riure's del mort i del qui el vetlla iròn Burlar-se de tothom.
  
14 tenir-se per mort Creure's en perill imminent de morir, patir la por de morir. Sort de la vostra ajuda, que ja em tenia per mort.
  
15 tocar a morts (o de mort) CRIST Tocar les campanes amb un so greu per anunciar la mort d'algú.
 
2 hiperb 1 adj Molt afectat d'una sensació o d'un efecte. Fa moltes hores que no menjo i estic mort de gana.
  
2 adj Extremament fatigat; exhaust. Arriben morts d'escola.
  
3 deixar (o haver, o restar, o quedar) mort Expressions amb què hom manifesta el desconcert, la sorpresa, la decepció, etc., d'algú. L'arribada d'en Josep, que no esperava, el va deixar mort.
  
4 estar mig mort (o més mort que viu) Estar molt afectat i mancat de vitalitat per cansament, por, fam, etc.
  
5 estar mort (per una persona o cosa) Estar-ne molt enamorat, desitjar-la freturosament.
  
6 mort de gana desp Persona que no té per a viure. Ha vingut el mort de gana del teu germà, perquè li deixis diners.
 
3 adj p anal 1 Mancat d'activitat, sensibilitat, força, violència. Duia un vestit de colors ben morts.
  
2 fer mà morta Relaxar al màxim els músculs de la mà, de manera que resti penjant, com inerta.
 
4 m fig 1 Persona o cosa d'escassíssim valor, que no serveix per a res, que més aviat fa nosa. És un mort, no es treu la feina dels dits.
  
2 carregar (o endossar) el mort (a algú) Atribuir-li la culpa, la responsabilitat, d'alguna cosa.
  
3 carregar (o endossar) el mort (a algú) Fer-li fer una gestió, una feina, que tothom eludeix.
 
5 m MAR Àncora d'una sola ungla clavada al fons i fixada sòlidament a una boia on hom amarra les embarcacions.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda