Abreviatures i símbols
 

natural

 
[s. XIV; del ll. naturalis, íd.]
 
1 1 adj Relatiu o pertanyent a la natura. Fenòmens naturals. Història natural.
  
2 adj Produït per la natura, no degut a la mà de l'home. Flors naturals. Un port natural.
  
3 adj No degut a la cultura, a l'educació, a la voluntat, etc. Té una intel·ligència natural.
  
4 adj p ext Dit d'una persona que es comporta sense afectació, sense artifici, o de les seves accions, les seves paraules, etc.
  
5 al natural loc adj i loc adv En l'estat natural, sense artifici, sense elaboració, etc. El retrat m'agrada, però encara m'agrades més al natural.
  
6 al natural loc adj i loc adv HERÀLD Dit de l'esmalt emprat per a indicar el color real o propi d'un moble qualsevol.
  
7 del natural loc adj i loc adv ART Expressió aplicada a l'execució d'una obra d'art en la qual hom pren model de la realitat i no d'una altra representació. Dibuix del natural. Copiar del natural.
  
8 teologia natural TEOL Teodicea.
 
2 adj Que pertany a la natura pròpia d'un ésser, d'acord amb ella, amb les condicions, les circumstàncies, etc., del cas, no anormal. Els pares són els protectors naturals dels fills. És natural que ell s'hagi indignat.
 
3 adj 1 De naixença, degut a la naixença, adquirit amb la naixença. Terra natural. Senyor natural. El català és la nostra llengua natural.
  
2 m i f Nadiu 1. Els naturals de Madagascar. Les naturals d'Austràlia.
 
4 m Natura pròpia d'una persona: índole, geni, temperament, complexió, etc. Té un bon natural. És el seu natural: s'enrabia, però de seguida li passa.
 
5 adj DR Dit de l'obligació fonamentada en el dret natural i que no és exigible legalment pel creditor.
 
6 adj MÚS 1 Dit del so que no és alterat per cap accident (bemoll, diesi).
  
2 Dit dels instruments de vent que hom acciona únicament amb la boca, sense claus ni pistons.
  
3 Dit de l'hexacord que comença en el do.
 
7 adj MAT 1 Dit del nombre enter i positiu.
  
2 Dit del logaritme de base e.
  
3 Dit de l'equació intrínseca d'una corba.
  
4 Dit de la propietat que pot ésser demostrada sense recórrer a artificis o a invencions enginyoses.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda