Abreviatures i símbols
 

nucli

 
[c. 1925; del ll. nucleus 'ametlla de la nou; nucli', dimin. de nux, nucis]
 
m 1 1 Part o massa compacta que forma el centre de certes coses.
  
2 PREHIST Part central d'un sílex o d'una altra pedra utilitzada per a fabricar instruments prehistòrics, a partir del qual es tallen els bifaços.
 
2 Grup primitiu al costat del qual se'n van agrupant uns altres.
 
3 1 Lloc on es concentren coses, persones, activitats, etc.
  
2 nucli industrial ECON Lloc on es concentra predominantment la indústria.
  
3 nucli urbà URBAN Sector primitiu d'una ciutat al voltant del qual aquesta s'ha expandit.
 
4 Grup d'individus amb una especial cohesió social, ideològica, política, etc. Nucli de resistència.
 
5 ÀLG En un morfisme f entre els conjunts A i B, subconjunt de A format per tots els elements la imatge dels quals és l'element neutre de B.
 
6 ANAT ANIM Nom donat a diverses parts o masses compactes que ocorren en l'anatomia animal, particularment en la massa grisa. Nucli amigdaloide. Nucli caudal. Nucli vermell.
 
7 ARQUIT Pilar en el qual s'encasten els graons d'una escala de cargol.
 
8 CIT Glòbul esfèric o el·lipsoide que conté quasi tot l'ADN de la cèl·lula, per la qual cosa porta la clau genètica i és el centre d'informació que dirigeix les síntesis cel·lulars.
 
9 FÍS ATÒM 1 Part de l'àtom en la qual es concentra gairebé tota la seva massa i tota la càrrega elèctrica positiva.
  
2 nucli mirall Cadascun dels nuclis d'una parella de nuclis atòmics constituïts pel mateix nombre total de nucleons, però tals que el nombre de neutrons de l'un és igual al de protons de l'altre, i viceversa.
 
10 GEOL Esfera central de la Terra situada per sota la discontinuïtat de Gutenberg, que la separa del mantell.
 
11 LING Constituent principal i obligatori d'un sintagma.
 
12 NUC Part d'un reactor nuclear en què hi ha el combustible.
 
13 nucli de condensació METEOR Partícula petita, lleugerament higroscòpica, que per regla general abunda en la troposfera i sobre la qual es dipositen les molècules de vapor d'aigua quan el contingut de vapor de l'aire és pròxim al punt de saturació.
 
14 nucli magnètic ELECTROT Part del circuit magnètic d'un electroimant, d'un transformador, d'una màquina elèctrica, etc., al voltant de la qual hi ha un enrotllament.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda