Abreviatures i símbols
 

ona

 
[1330; del ll. ŭnda, íd.]
 
f 1 OCEANOG Moviment oscil·latori de les aigües de la mar en sentit ascendent i descendent.
 
2 1 Forma de manifestar-se un fenomen periòdic en l'espai, en el temps o en tots dos alhora.
  
2 FON Forma d'energia que es caracteritza per un moviment vibratori de partícules en un medi determinat.
  
3 ona acústica ACÚST Ona sonora.
  
4 ona associada MEC QUÀNT Ona que hom atribueix a una partícula de massa m quan és dotada d'una velocitat v.
  
5 ona de boca ARM Ona sonora formada a la boca d'una arma de foc que es propaga a la velocitat del so en les condicions del medi ambient on és efectuat el disparament.
  
6 ona de xoc AERON ARM Regió estreta, formada al si de l'aire, quan la velocitat relativa d'aquest respecte a un cos immòbil o la d'un mòbil respecte a l'aire és transsònica o supersònica, que travessa les línies de corrent en les quals la dita velocitat varia sobtadament i en la qual es presenta un fort increment de l'entropia.
  
7 ona electromagnètica FÍS Forma que adopta, en la seva propagació, l'energia electromagnètica, segons la teoria ondulatòria.
  
8 ona expansiva ARM EXPL Ona amb la qual es propaga una detonació en una massa gasosa.
  
9 ona hidromagnètica FÍS Pertorbació electromagnètica que es propaga dins d'un plasma quan la freqüència del plasma és molt més petita que la freqüència ciclotrònica dels ions positius.
  
10 ona radioelèctrica TELECOM RADIOTÈC Ona electromagnètica emprada en radiocomunicacions.
  
11 ona retrògrada ARM EXPL Ona de xoc que, en produir-se l'explosió d'un gas detonant, es propaga, en sentit contrari a l'ona expansiva, pel si de gasos ja cremats.
  
12 ona sísmica GEOF Sisme.
  
13 ona solitària FÍS MAT Solitó.
  
14 ona sonora ACÚST Mitjà de propagació del so en un medi.
 
3 funció d'ona MEC QUÀNT En mecànica quàntica, funció que conté la informació completa del sistema físic consistent amb les limitacions del principi d'incertesa.
 
4 nombre d'ona FÍS Constant característica d'una ona, definida com k = 2π/λ, k essent el nombre d'ona o nombre de propagació, i λ la longitud d'ona.
 
5 vector d'ona FÍS Donada una ona, vector K la direcció del qual en cada punt de l'espai és la de propagació de l'ona en aquest punt, i el mòdul del qual és el nombre d'ona.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda