Abreviatures i símbols
 

operació

 
[s. XIV; del ll. operatio, -ōnis, íd.]
 
f 1 1 Acció d'operar;
  
2 l'efecte. L'operació de la gràcia es reconeix en els seus fruits.
 
2 1 Acció que implica l'aplicació d'un principi, d'una regla, especialment formant part d'una sèrie d'accions, d'un pla. Operacions navals.
  
2 operació sortida TRÀNS Conjunt d'accions i mesures especials de regulació i control del trànsit de sortida de les grans ciutats en dates en què hom preveu un augment considerable de la circulació.
  
3 operació tornada TRÀNS Conjunt d'accions i mesures especials de regulació i control del trànsit d'entrada a les grans ciutats en dates en què hom preveu un augment considerable de la circulació.
 
3 ECON 1 Transacció comercial ja sigui de funcionament en general (operació bancària) o estrictament especulativa (operació de borsa).
  
2 operació acordió Reducció a zero del capital d'una societat per a passar simultàniament a augmentar-lo amb l'emissió de noves accions que són subscrites pels antics accionistes o altres de nous amb l'objecte primordial de sanejar el patrimoni social.
 
4 INFORM Qualsevol acció ben definida, en especial, l'obtenció d'una informació a partir d'una o més dades segons regles definides.
 
5 MAT 1 Aplicació del producte cartesià de dos conjunts en un altre conjunt.
  
2 operació directa Dit de l'addició, la multiplicació, la potenciació i la diferenciació quan hom les considera en relació amb les seves inverses respectives, la subtracció, la divisió, la radicació i la integració.
  
3 operació inversa En certes operacions, donat un resultat i un dels factors, aplicació que els fa correspondre l'altre factor.
  
4 operació lògica AUTOM ELECTRÒN Operació no aritmètica que permet d'obtenir, a partir d'una o més variables booleanes, una altra variable booleana.
 
6 MED/CIR Intervenció directa sobre certes parts del cos danyades a fi d'eliminar-les en tot o en part (ablació, amputació), procurar-los alguna correcció o substituir-les per altres d'artificials o procedents de persones sanes (trasplantaments), practicar un drenatge (fístula), extreure cossos estranys o formacions perilloses (tumors) o efectuar, simplement, una adequada diagnosi (laparotomia exploratòria).
 
7 MIL 1 Cadascun dels moviments de tropes destinats a reeixir en un atac, una defensa, etc.
  
2 centre d'operacions Lloc des del qual es dirigeixen les operacions militars.
  
3 operació de càstig Incursió militar en terreny contrari efectuada com a represàlia d'un càstig o d'un mal rebuts de l'enemic.
  
4 període d'operacions Conjunt d'operacions relacionades entre elles de manera que unes són conseqüència o antecedent de les altres.
  
5 pla d'operacions Conjunt d'instruccions concretes per a un període d'operacions.
 
8 operació de simetria CRISTAL·L Moviment que, en aplicar-lo a un cos o figura, fa que aquest resti en una posició que no pot ésser distingida de la posició original.
 
o_pe_ra_ci_ó.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda