Abreviatures i símbols
 

ordre

 
[s. XVI; variant moderna de orde]
 
1 m 1 Arranjament, disposició regular de les coses, les unes amb relació a les altres. Posar en ordre els llibres d'una biblioteca. Variar l'ordre de col·locació. Combatre sense ordre. Fan les coses sense ordre ni concert.
  
2 Successió metòdica, fixada. Seguint l'ordre alfabètic, l'ordre cronològic.
  
3 SOCIOL Compendi de regles i lleis inspiradores i aglutinants d'una societat, i subjecció a aquestes mateixes regles i lleis.
  
4 ORG MIL Manera de disposar o de formar els soldats amb vista a una marxa, a un combat.
  
5 forces de l'ordre Cossos armats, sotmesos a la disciplina militar, encarregats de mantenir l'ordre públic.
  
6 ordre angèlic CRIST Cada un dels nou graus de la jerarquia angèlica, dividida en tres cors, en aquest ordre: serafins, querubins i trons, dominacions, virtuts i potestats, principats, arcàngels i àngels.
  
7 ordre del dia Indicació dels assumptes que han d'ésser tractats en una reunió.
  
8 ordre del dia ORG MIL Indicació de les disposicions prescrites a un cos d'exèrcit per a la jornada.
  
9 ordre natural ECON Situació òptima que, segons els fisiòcrates, pot assolir l'ordre existent si es compleixen les lleis naturals, immutables i absolutes que regeixen tots els fenòmens socials.
  
10 ordre públic Situació de respecte de les normes establertes per la societat que permeten la convivència social.
 
2 m 1 Grup de persones o de coses que, per alguna circumstància, és considerat com una classe distinta.
  
2 Cadascun dels grups importants d'una classificació.
  
3 BIOL Categoria taxonòmica de rang inferior a la classe i superior a la família.
  
4 GEOBOT Unitat de classificació de la tipologia de la vegetació, inferior a la classe, que agrupa una o més aliances afins.
  
5 ordre arquitectònic ARQUIT En l'arquitectura grega i romana, cadascun dels estils de construcció que es distingien pels diferents criteris de disposició dels elements arquitectònics fonamentals (columnes, capitells, entaulament).
 
3 1 f Manament, prescripció, que cal obeir, seguir, com a emanats d'una autoritat competent.
  
2 f INFORM Qualsevol instrucció, particularment les que fan referència a les unitats de control perifèriques.
  
3 m Disciplina que cal observar. Mantenir l'ordre entre els alumnes.
  
4 m Conducta disciplinada, consciència dels propis deures.
  
5 a l'ordre ECON Clàusula que explicitada en un títol el fa endossable.
  
6 cridar (algú) a l'ordre Una persona amb autoritat, demanar-li que canviï d'actitud o de comportament. El president cridà a l'ordre els assembleistes.
  
7 mot d'ordre ORG MIL Consigna verbal de reconeixement entre militars en l'acompliment de missions concretes, composta del sant i senya i la contrasenya.
  
8 ordre de borsa ECON Ordre donada a un intermediari perquè realitzi una ordre de compra o venda en ferm.
  
9 ordre de lliurament ECON Volant, imprès, pel qual un proveïdor ordena el lliurament d'unes mercaderies determinades a un destinatari concret.
  
10 ordre de pagament [ OP ] ECON Document pel qual una persona o entitat ordena a una altra persona, dipositària dels seus fons, que realitzi un pagament a un tercer.
 
4 m MAT 1 Cardinal.
  
2 ordre d'una corba Grau d'una corba.
  
3 ordre d'una matriu (o d'un determinant) Donada una matriu quadrada (o un determinant), nombre de files de la dita matriu (o del dit determinant).
  
4 ordre d'un element Donat un element d'un grup, ordre del grup engendrat per les potències del dit element.
  
5 ordre d'un grup Donat un grup finit, nombre d'elements del dit grup.
  
6 ordre d'un infinitèsim Resultat de comparar un infinitèsim amb un altre infinitèsim que hom pren com a referència.
  
7 ordre d'infinitud Resultat de comparar dues funcions, f(x) i g(x), que prenen el valor infinit quan x s'acosta a un cert valor a.
  
8 ordre d'unitats Lloc que ocupa un dígit en un nombre.
  
9 relació d'ordre Relació binària R entre els elements d'un conjunt C que és reflexiva, antisimètrica i transitiva.
 
5 ordre dels mots GRAM Procediment sintàctic que tenen les llengües per a expressar llurs diferents modalitats o categories gramaticals.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda