Abreviatures i símbols
 

organització

 
[1736; de organitzar]
 
f 1 1 Acció d'organitzar o d'organitzar-se;
  
2 l'efecte. Encarregar-se de l'organització d'uns jocs florals.
 
2 1 La cosa organitzada. Una organització política.
  
2 Manera d'ésser organitzada una cosa. La idea era bona, però l'organització fou desastrosa.
  
3 Conjunt de persones que pertanyen a un grup o a una associació organitzada.
  
4 organització no governamental [ ONG ] Associació promoguda per persones que no pertanyen a estaments oficials i que es dedica a tasques assistencials, humanitàries, ecològiques, etc.
 
3 organització administrativa DR ADM Conjunt d'òrgans i dependències en què s'estructuren les administracions públiques.
 
4 organització científica del treball ORG IND Conjunt de tècniques utilitzades per augmentar la productivitat del treball industrial.
 
5 organització de l'espai GEOG Determinació de la funció o de la utilització de les diferents parts d'un territori concret, espai urbà, espai rural, infraestructura, parcs, etc.
 
6 organització formal SOCIOL Estructuració social en la qual la racionalitat predomina sobre l'espontaneïtat.
 
7 organització industrial ECON Utilització racional i coordinada de les distintes parts d'una empresa, a fi d'aconseguir la màxima eficàcia dels mitjans utilitzats.
 
8 organització judicial DR PROC Constitució jeràrquica dels poders públics encarregats de l'administració de justícia que determina llurs atribucions i els límits en què poden exercir llur autoritat.
 
9 organització social SOCIOL Entitat específica que denota una situació estable o estructurada de funcionament que comporta una interrelació entre els seus components (persones o grups), els quals posseeixen unes característiques que no són manifestes fora d'aquesta entitat.
 
10 organització territorial DR Conjunt dels ens públics territorials en què s'estructura un estat o una comunitat autònoma.
 
or_ga_nit_za_ci_ó.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda