Abreviatures i símbols
 

original

 
[s. XIV; del ll. td. originalis, íd.]
 
1 adj 1 Relatiu o pertanyent a l'origen d'una cosa, propi dels orígens.
  
2 Que és l'origen o font d'alguna cosa copiada o reproduïda, primitiu. El text original.
  
3 ART La persona, l'objecte o el paisatge que serveix de model a un pintor, escultor o dibuixant.
  
4 estat original RELIG BÍBL CRIST Estat o situació existencial que moltes religions suposen com a propi de la humanitat en els seus orígens, en contraposició al seu estat actual.
  
5 gràcia original CRIST Gràcia pròpia de l'home en l'estat original, amb anterioritat al pecat original.
  
6 pecat original RELIG BÍBL CRIST Pecat de la humanitat en els temps originals de la seva història, del qual participen tots els homes i en virtut del qual el gènere humà perdé l'estat original i es féu responsable de la seva situació actual.
 
2 adj 1 ART LIT DR Dit de qualsevol obra artística, literària o documental, feta per l'autor, sense que sigui còpia, imitació ni traducció de cap altra.
  
2 ART Dit del gravat concebut i realitzat pel mateix artista.
  
3 Que no s'assembla als altres. Té un estil molt original.
  
4 Que té quelcom d'estrany, de rar. És un home original, gairebé un excèntric.
 
3 m 1 ART LIT L'obra primitiva d'un artista o d'un escriptor.
  
2 CRÍT TEXT Text autògraf (o arquetip), conservat o reconstruït per la crítica textual.
  
3 DR Escriptura pública que hom treu immediatament del protocol del notari, o sigui la primera còpia literal.
  
4 GRÀF Escrit primitiu que serveix de base a les còpies.
  
5 GRÀF Model manuscrit, mecanografiat o imprès, que conté el text i totes les indicacions necessàries per a dur a terme la composició.
  
6 GRÀF LIT Text que hom lliura per tal d'ésser imprès.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda