Abreviatures i símbols
 

partició

 
[s. XIV; del ll. partitio, -ōnis, íd.]
 
f 1 1 Acció de partir o dividir, d'assenyalar les línies divisòries o els confins;
  
2 l'efecte. No vol amos ni particions, la mar.
 
2 1 Distribució de les parts d'una cosa.
  
2 QUÍM FÍS Fenomen que consisteix en la distribució d'un solut entre dues fases líquides immiscibles.
  
3 partició hereditària DR CIV Acció de dividir l'herència entre les persones que han d'heretar-la, sigui per llei o per disposició d'última voluntat.
 
3 HERÀLD Mena de divisió del camper de l'escut, que resulta de dividir-lo amb una sola línia.
 
4 funció de partició MEC ESTAD Factor de normalització de la distribució de probabilitat que és proporcional a la suma, sobre tots els estats microscòpics d'un sistema, de l'exponencial del quocient de la seva energia respectiva i l'energia tèrmica mitjana, canviat de signe.
 
5 funció de partició QUÍM FÍS Funció, derivada de la teoria quàntica, que expressa la mesura del nombre possible de nivells d'energia d'una molècula.
 
6 partició d'un conjunt ÀLG Família de subconjunts d'un conjunt donat tal que dos subconjunts qualssevol de la família tenen intersecció buida i la reunió de tots els subconjunts de la família és el conjunt donat.
 
par_ti_ci_ó.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda