Abreviatures i símbols
 

passió

 
[s. XII; del ll. passio, -ōnis 'sofriment']
 
f 1 1 Acció de patir o endurar una pena infligida.
  
2 CRIST BÍBL Nom amb què és coneguda la darreria de la vida de Jesús.
  
3 passió de son fig Accés de somnolència irresistible.
  
4 relats de la passió CRIST BÍBL Conjunt de narracions que fan els Evangelis sobre l'empresonament, el judici, la condemna i la crucifixió de Jesús.
  
5 sofrir mort i passió fig Sofrir molt.
 
2 FILOS/PSIC 1 Categoria aristotèlica, contraposada a l'acció, que expressa l'estat d'un ens afectat per l'acció d'un altre.
  
2 esp Afecció o modificació del subjecte psíquic caracteritzada per una tan gran polarització de l'afectivitat en un únic sentiment que deixa afeblides i àdhuc anul·lades la capacitat de judici i la voluntat.
  
3 fig Té la passió de la música.
  
4 Emoció molt forta.
  
5 Tendència o emoció sexual intensa, fortament arrelada.
 
3 LIT/TEAT Representació de la passió de Crist provinent del drama litúrgic medieval i, en darrer terme, del cant litúrgic de la pàssia.
 
4 LITÚRG 1 Celebració litúrgica commemorativa de la passió i mort de Crist durant la Setmana Santa.
  
2 temps de passió Abans de la reforma de l'any litúrgic (1969), les dues darreres setmanes de Quaresma.
 
5 MÚS Composició musical sobre la narració evangèlica dels esdeveniments que precedeixen i acompanyen la mort de Jesús.
 
pas_si_ó.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Diccionarisdelenciclopedia.cat Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda