Abreviatures i símbols
 

paternitat

 
[s. XIV; del ll. paternĭtas, -ātis, íd.]
 
f 1 DR CIV 1 Relació jurídica existent entre el pare i els seus fills, derivada de la relació biològica que comporta la generació.
  
2 investigació de la paternitat Facultat de què gaudeixen els fills nascuts fora de matrimoni de poder investigar lliurement llur paternitat.
 
2 fig La paternitat d'un llibre.
 
3 CATOL Tractament reverencial donat a algunes jerarquies d'ordre eclesiàstic.
 
4 paternitat responsable SOCIOL Expressió emprada per a indicar la paternitat d'aquells pares que es decideixen a engendrar un fill quan han ponderat degudament tot allò que necessiten o necessitaran per tal de complir llurs deures paternals.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda