Abreviatures i símbols
 

periòdic -a

 
[1696; del ll. periodĭcus, -a, -um, i aquest, del gr. periodikós, íd.]
 
1 adj Relatiu o pertanyent a un període.
 
2 adj 1 Que s'esdevé a intervals o períodes de temps fixos o determinats. Les revolucions periòdiques dels astres. Publicació periòdica.
  
2 classificació periòdica dels elements Taula periòdica.
  
3 llei periòdica QUÍM Principi establert empíricament, segons el qual les propietats dels elements varien periòdicament amb llur pes atòmic.
  
4 taula periòdica QUÍM Ordenació dels elements en una taula per tal de posar de manifest la periodicitat de les propietats d'aquests amb l'augment del nombre atòmic.
 
3 adj 1 Que consta de períodes.
  
2 fracció periòdica MAT Fracció l'expressió decimal de la qual conté una xifra o grup de xifres (anomenades període) que es repeteixen indefinidament.
 
4 m 1 Revista, imprès, que es publica periòdicament.
  
2 esp Diari.
 
pe_ri_ò_dic.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda