Abreviatures i símbols
 

peu

 
[s. XII; del ll. pēs, pĕdis, íd.]
 
m 1 ANAT ANIM 1 Part terminal de les extremitats abdominals de l'home que comprèn el tars, el metatars i els dits.
  
2 anar amb peus de plom Procedir cautament, reflexionant el que hom fa.
  
3 a peu Caminant. Hi va anar a peu i va tornar a cavall.
  
4 a peu dret Mantenint-se dret sobre els peus; dempeus. Ens van fer estar una bona estona a peu dret.
  
5 a peu ferm Sense recular un pas.
  
6 a peu pla Al mateix nivell. El seu pis és a peu pla del carrer.
  
7 besar els peus (a algú) fig Humiliar-se davant seu.
  
8 coixejar del mateix peu (dues persones o més) fig Tenir el mateix o els mateixos defectes.
  
9 de cap a peus De dalt a baix. Anava mudat de cap a peus.
  
10 en peus Dempeus, dret, descansant solament sobre els dos peus.
  
11 entrar (en un lloc, en un afer, etc.) amb bon (o mal) peu fig Començar de manera encertada (o desencertada).
  
12 estar en peu de guerra fig Estar preparat per a la guerra.
  
13 fer (una cosa) amb els peus fig Fer-la malament, com si no hi hagués intervingut el cap, el cervell.
  
14 ficar els peus (o ficar-se de peus) a la galleda fig Dir o fer alguna cosa completament fora de propòsit.
  
15 llançar-se als peus (d'algú) fig Suplicar-lo instantment i humilment.
  
16 llevar-se amb el peu esquerre fig Tenir un mal dia.
  
17 no moure un peu que no... (o sense que...) fig No fer res sense que passi tal cosa. El noi no mou un peu que sa mare no l'escridassi.
  
18 no posar els peus en un indret fig No anar-hi mai.
  
19 no tenir cap ni peus (una cosa) fig Ésser mal feta, absurda, inexplicable, no tenir ordre ni concert.
  
20 no tocar de peus a terra fig Oblidar les limitacions imposades per la realitat.
  
21 parar els peus (a algú) Oposar-se a l'actitud o l'actuació d'algú. Si no li pares els peus, després ja no el podràs controlar.
  
22 pensar amb els peus fig Equivocar-se per manca de reflexió.
  
23 perdre peu Quan hom camina dins l'aigua, deixar de tocar el fons amb els peus.
  
24 peu buit PAT Deformitat caracteritzada per l'encorbament de la punta cap al taló que deixa còncava la planta del peu.
  
25 peu d'atleta PAT Tricofitosi del peu produïda pel fong Candida albicans.
  
26 peu de Madura PAT Micetoma del peu.
  
27 peu de pinya PAT Deformitat permanent del peu, que el priva de prendre contacte amb terra pels seus punts normals de recolzament.
  
28 peu garrell PAT Peu de pinya que pren contacte amb el terra pel cantell extern. És anomenat també peu de pinya va.
  
29 peu pla PAT Deformitat caracteritzada per la desaparició de la pontada del peu, de manera que hom recolza tota la planta a terra.
  
30 poder pujar-hi de peus fig Dit per assegurar la veritat o la certesa d'una asserció.
  
31 posar (alguna cosa) als peus (d'algú) fig Oferir-la en homenatge.
  
32 posar els peus plans fig Procedir cautament; anar amb peus de plom.
  
33 posar-li (a algú) el peu a la gola (o al coll) fig Vèncer-lo, dominar-lo.
  
34 restar en peu fig Subsistir, mantenir-se. Resta en peu aquella mateixa dificultat.
  
35 saber de quin peu es dol (o coixeja) (algú) fig Saber quin és el seu caràcter, especialment quins són els seus defectes.
  
36 saber quin peu calça (algú) fig Conèixer-lo bé.
  
37 segar l'herba sota els peus (a algú) Suplantar-lo, maniobrar deslleialment contra ell.
  
38 soldat de peu ORG MIL Soldat del cos d'infanteria.
  
39 tenir un peu a la tomba fig Estar a punt de morir; restar, a algú, poc temps de vida, per malaltia, per vellesa, etc.
  
40 tenir un peu a l'estrep fig Estar a punt d'emprendre un viatge, de començar una empresa.
 
2 Part terminal de cadascuna de les potes d'un animal. Animal de peu rodó, de peu forcat.
 
3 1 Nom donat a diverses peces, eines, objectes, etc., construïts o disposats de manera més o menys semblant a un peu d'home o d'algun animal.
  
2 Part d'una mitja, d'un mitjó, etc., que cobreix el peu, del turmell en avall.
  
3 peu d'ànec NÀUT Disposició de les àncores d'una embarcació quan són fondejades dues a proa i una a popa.
  
4 peu de cabra OFIC Eina del ferrer semblant a un martell de cap molt ample, emprada per a aplanar el ferro en calent.
  
5 peu de ferro CALÇ Peça de ferro de forma i dimensions semblants a les de l'interior de les sabates.
  
6 peu de gall MAR Peça de ferro bifurcada que, clavada a un pal d'una embarcació, serveix per a enganxar-hi o fermar cordes.
  
7 peu de gall TRANSP Ferro en forma de grapa que, disposat sota el pescant d'un cotxe de pescant davanter, serveix d'eix vertical de rotació del joc de rodes del davant.
  
8 peu de gat ESPORT Calçat ajustat i amb la sola molt adherent emprat en escalada.
  
9 peu de rei TECNOL Aparell de mesura per a amidar distàncies curtes amb una precisió de centèsimes de mil·límetre; consta d'un regle fix, graduat, amb una pota que li és perpendicular, i un cursor, proveït d'una altra pota, que porta incorporat un nònius o un visualitzador digital.
 
4 Conjunt de senyals, de solcs, d'arrugues, etc., que parteixen d'un mateix punt.
 
5 1 Base, soca que serveix de suport a una altra, part d'un objecte que li serveix de sosteniment; fonament.
  
2 AGR Tronc d'una planta o d'un arbre.
  
3 AGR Planta o arbre.
  
4 esp AGR Arbre o planta sobre el qual és fet un empelt.
  
5 BOT Part del bolet que sosté el barret o pili.
  
6 CONSTR Balustre, barra de ferro, etc., que, posat verticalment a l'extrem inferior d'algunes escales, o d'un dels seus trams, forma part de la barana, tot sostenint-ne el passamà.
  
7 TÈXT Tint previ al qual és sotmès un teixit o altre producte tèxtil, per tal de fer més intens, més permanent, el color.
  
8 TRANSP Puntal que hom posava sota els carros per tal de sostenir-los en llur posició normal, quan els era treta una roda per reparar-los.
  
9 donar peu (a una cosa) fig Donar-hi ocasió.
  
10 peu de ribella Moble de fusta o de ferro, generalment de tres peus, que sosté la ribella o el rentamans i sovint la gerra de l'aigua i la tovallola.
  
11 peu de roda CONSTR NAV Peça corba de fusta que uneix la roda de proa o la de popa amb la carena, en una embarcació de fusta.
  
12 peu dret Peça col·locada verticalment per sostenir algun element de construcció o alguna altra cosa.
  
13 peu dret esp CONSTR Cadascun dels taulons disposats verticalment que, fermats a d'altres taulons travessers, sostenen una bastida.
  
14 prendre peu (d'una cosa) fig Valer-se'n com a ocasió, com a pretext.
 
6 1 Part baixa d'una cosa, part d'una cosa oposada a la capçalera. Els peus del llit. L'he trobada al peu de l'escala.
  
2 GRÀF Text que, imprès a sota, al costat o al damunt d'una il·lustració, n'explica el significat, en facilita la comprensió, etc. Peu de gravat, de fotografia.
  
3 GRÀF Part inferior d'un llibre.
  
4 aigua de peu AGR Aigua destinada al regadiu derivada d'un corrent d'aigua a través de canals o séquies, no elevada.
  
5 al peu de Molt a la vora, tocant la part baixa d'una cosa. Al peu de la muntanya. Creixia al peu de la muralla. Agenollar-se al peu de l'altar.
  
6 al peu de la lletra Atenent no a l'esperit sinó a la lletra; exactament.
  
7 estar al peu del canó fig Estar atent per fer el que cal en qualsevol moment, per resoldre qualsevol problema que es plantegi.
  
8 peu de l'arc CONSTR ARQUIT Punt on comença a elevar-se, on s'inicia la curvatura d'un arc.
  
9 peu de mont GEOMORF Piemont.
  
10 peu de pàgina Part baixa de la pàgina.
  
11 peu d'impremta Indicació del lloc i l'any on ha estat imprès un llibre, un cartell, etc.
  
12 peu d'una perpendicular GEOM Punt en què una recta o un pla tallen la perpendicular traçada sobre ells.
  
13 peu d'un document Part terminal d'un text.
 
7 AGR 1 Pila d'esportins plens d'oliva mòlta, de cofins plens de raïm aixafat, etc., disposada a la premsa per ésser premsada.
  
2 Quantitat d'olives que entren a cada premsada.
 
8 BOT 1 Nom de diverses espècies vegetals de configuració semblant a un peu d'animal.
  
2 peu de colom Planta herbàcia perenne de la família de les boraginàcies (Onosma echioides), híspida, de fulles lanceolades o linears, flors d'un groc pàl·lid i fruits en esquizocarps, i amb l'arrel de la qual hom obté un colorant vermell.
  
3 peu de gall Planta herbàcia anual de la família de les labiades (Lamium amplexicaule), pubescent, de fulles ovades o orbiculars i flors purpúries en verticil·lastres.
  
4 peu de llebre Planta herbàcia anual de la família de les papilionàcies (Trifolium arvense), pubescent, amb fulles compostes de tres folíols estrets i flors petites blanques o roses, en glomèruls.
  
5 peu de mula Pota de cavall.
  
6 peu de rata Gènere de bolets de la família de les clavariàcies (Ramaria sp), molt ramificats en forma de corall o de coliflor, de carn ferma i d'esporada groga. Cal esmentar-ne el peu de rata blanc (R. flava), el peu de rata bord (R. formosa) i el peu de rata groc (R. aurea).
 
9 HERÀLD 1 Peça fonamental col·locada en faixa tocant la vora inferior del camper i d'una amplària igual a un terç de l'altura de l'escut.
  
2 Part o meitat inferior de la flor de lis.
  
3 Extrem del braç inferior d'una creu.
 
10 METROL 1 Mesura de longitud de valor variable segons els països o les localitats. Correspon aproximadament a la llargada del peu humà.
  
2 Unitat anglosaxona de longitud, igual a 1/3 de la iarda o a 12 polzades i equivalent a 30,48 cm.
  
3 Antiga mesura catalana de longitud.
 
11 1 POÈTICA En la poesia clàssica grega i llatina, unitat mètrica bàsica a partir de la qual es formen els versos.
  
2 peu forçat fig Condició fixada per endavant, requisit ineludible.
 
12 ZOOL 1 peu d'ànec Equinoderm del subembrancament dels eleuterozous i de la classe dels asteroïdeus (Ansepoda membranacea), amb els braços curts i amples i el cos discoïdal, molt aplatat i fi, de color vermell llampant i groguenc.
  
2 peu de cabra Nom donat als crustacis cirrípedes de l'ordre dels toràcics pertanyents als gèneres Lepas, Pollicipes i Scalpellum, caracteritzats per un peduncle carnós mitjançant el qual s'adhereixen a un substrat variable, i per unes plaques calcàries que formen la cuirassa que protegeix el cos; són hermafrodites, comestibles i apreciats i objecte d'un comerç actiu.
  
3 peu de cabrit Arca de Noè.
  
4 peu de pelicà Mol·lusc gastròpode prosobranqui de l'ordre dels monotocardis i de la família dels aporraids (Aporrhais pespelecani), amb prolongacions digitiformes a la vora anterior de la closca.
 
13 peu de pinya VETER Nom donat a la pota que un cavall té arronsada per un defecte de conformació.
 
14 peu de porc PESC Nus mal fet a la malla d'una xarxa en apedaçar-la.
 
peu.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda