Abreviatures i símbols
 

pila1

 
[s. XIV; del ll. pīla 'pilar, columna']
 
f 1 Munt, reunió, d'objectes posats regularment els uns sobre els altres. Els llibres posats a piles.
 
2 1 Munt d'una alçària relativament considerable. Una pila de fang.
  
2 pila de carbó Carbonera.
 
3 Gran quantitat, molts. Tenia una pila d'amics. Això et costarà una pila de diners, d'afanys.
 
4 ELECTROT 1 ELECTROQ Generador electroquímic que produeix una tensió contínua per acció d'una reacció química. És anomenada també pila elèctrica, pila galvànica o pila voltaica. Essencialment es compon d'un electròlit i dos elèctrodes (positiu i negatiu).
  
2 pila de combustible ELECTROQ Pila en la qual hi ha un combustible que reacciona amb un oxidant i converteix l'energia de la reacció en energia elèctrica.
  
3 pila patró ELECTROQ Pila concebuda per a fornir una tensió extraordinàriament constant i destinada a ésser emprada com a patró de força electromotriu (tensió de referència).
  
4 pila solar ELECTRÒN Cèl·lula solar.
  
5 pila termoelèctrica Generador de corrent continu, format per un o més parells termoelèctrics, que converteix l'energia calorífica en elèctrica.
 
5 HERÀLD Peça fonamental consistent en un llarg triangle, la base del qual ocupa dos terços de la vora superior de l'escut i que baixa en angle agut cap a la vora inferior però sense arribar-hi.
 
6 INFORM 1 Llista lineal simple o doble en què la inserció o supressió d'elements només pot ésser feta en un extrem.
  
2 p ext Memòria en pila.
 
7 NUMIS Per a l'operació d'amonedament a pressió, part de l'encuny fixada a una base de fusta, damunt la qual hom posava la peça a batre, que era percudida per la part mòbil de l'encuny.
 
8 fer pila loc verb fig dial Fer campana.
 
9 pila atòmica NUC Reactor nuclear.

 

pila2

 
[del ll. pīla 'morter, cup', probablement der. de pīnsere 'picar, triturar']
 
f 1 Recipient de pedra, ample, per a contenir aigua o un altre líquid.
 
2 Pica baptismal.
 
3 INDÚST Recipient gran d'obra de fàbrica o metàl·lic que és emprat en diversos oficis i indústries per a tractar algun material amb algun bany, efectuar alguna mescla, etc.
 
4 nom de pila Nom de fonts, que hom sol imposar en ocasió del bateig.
 
5 pila holandesa PAPER Recipient metàl·lic proveït d'un corró dotat d'un moviment de rotació i unes ganivetes fixades a la seva superfície. És anomenada també pila refinadora.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda