Abreviatures i símbols
 

pinta1

 
[1249; del ll. pĕcten, -ĭnis, íd.]
 
f 1 1 Estri consistent en una làmina prima oblonga de metall, fusta, os, vori, matèria plàstica, etc., proveïda de pues més o menys espesses en una de les vores llargues, o en ambdues, que serveix per a desembullar i pentinar els cabells.
  
2 Làmina anàloga a la pinta i dels mateixos elements, de forma més o menys arquejada, que hom empra per a subjectar els cabells o com a adornament.
 
2 1 Nom donat a diverses eines o instruments semblants a una pinta.
  
2 ADOB Eina consistent en una fulla dentada proveïda de mànec, emprada en adoberia per a llevar la llana sobrera d'una pell.
  
3 ADOB Coltell sense tall i proveït de dos mànecs, emprat en adoberia per a planxar la pell destinada a fer-ne soles.
  
4 OFIC Eina emprada pels forners per a adornar el pa.
  
5 OFIC Cadascuna de les dents de la roda, d'un molí de vent.
  
6 OFIC Cadascun dels barrots que, disposats al voltant de la roda dels catúfols d'una sínia, engranen en les dents del rodet.
  
7 TÈXT Peça que pren la borra dels xapons en les cardes de xapons per a cotó.
  
8 pinta de dentar TECNOL Eina de tall proveïda de dents afilades, emprada per a dentar rodes cilíndriques.
  
9 pinta de desfer TÈXT Petita pinta d'agulles d'acer emprades pels teixidors per a desteixir una part de roba quan s'hi ha produït algun defecte, o per a dissimular algun defecte sense desteixir la roba.
  
10 pinta de roscar TECNOL Cadascuna de les eines de tall dentades que, en una filera, rosquen la peça.
 
3 BOT 1 Cardó.
  
2 pinta de Venus Agulles de pastor.
 
4 ICT Esparrall.
 
HOM: pinte.

 

pinta2

 
[de l'adj. ant. pint, -a 'pintat', ll. vg. *pinctus, -a, ll. pictus, -a, -um, participi de pingĕre 'pintar']
 
1 f 1 Taca o clapa petita en la pell, pèl o plomatge d'un animal o en la massa d'un mineral.
  
2 JOCS Senyal que tenen les cartes de jugar, als extrems superior i inferior, diferent segons el coll a què pertanyen perquè es pugui conèixer de quin coll són abans de destapar-les.
  
3 PAT Malaltia infecciosa de la pell deguda a Treponema carateum.
 
2 fig 1 f Aspecte exterior.
  
2 bona (o mala) pinta (o simplement pinta) adj i m i f Persona dolenta. Quin pinta està fet aquell! És una criatura bastant mala pinta.
  
3 tenir (o fer) mala pinta Tenir mal aspecte, no semblar cosa bona.
 
3 f FUST/EMBAL Testa d'una doga de barril.
 
4 f SUR 1 Tap cilíndric de suro de 40 a 54 mm de llargària i de 20 mm de corona.
  
2 Carrac tallat de manera que en surti un tap dels anomenats pinta.
 
HOM: pinte.

 


pinta3

 
[del fr. pinte, íd., d'origen incert]
 
f METROL Antiga mesura de capacitat, emprada encara actualment als països anglosaxons.
 
HOM: pinte.


 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda