Abreviatures i símbols
 

poder1
conjugació

 
[s. XII; del ll. vg. *pŏtēre, ll. cl. posse, íd.]
 
v* tr 1 1 Ésser capaç físicament, mentalment o moralment de fer una cosa. No puc alçar-lo, aquest pes: no tinc prou força.
  
2 Tenir l'habilitat, els mitjans, de fer una cosa. No ho puc comprar, és massa car.
  
3 Tenir ocasió de fer una cosa. Ara pots passar, perquè han obert la porta.
  
4 Tenir el dret, l'autorització, la llibertat de fer o de dir quelcom. No podia anar-hi: m'ho havien prohibit.
 
2 fig La sala no pot contenir sinó vint persones. Aquesta casa no pot valer tants diners.
 
3 Ésser possible que sigui o s'esdevingui alguna cosa. Demà podria ésser que plogués, pot molt ben ploure.
 
4 abs 1 Ésser capaç, tenir força per a resistir, per a obrar. Podia més que ningú. No puc més.
  
2 Tenir diners, solvència. Són gent que poden.
 
5 no poder sinó (o no poder menys de) Haver forçosament de.

 

poder2

 
[v. poder1]
 
m 1 1 Facultat que posa el subjecte en estat de fer una cosa. Usar malament el poder.
  
2 p ext L'imant té el poder d'atreure el ferro.
  
3 poder absorbent FÍS Capacitat d'absorció.
  
4 poder calòric ALIM Quantitat de calories produïdes en l'organisme per unitat de pes de cada nodriment.
  
5 poder calorífic TERMOT Quantitat de calor que lliura una unitat de massa (o de volum, si és un gas) d'un combustible en una combustió completa.
  
6 poder d'amargor ALIM Mesura del tast amarg d'una substància per comparació amb unes altres, feta per tastadors.
  
7 poder de definició ÒPT Capacitat d'un objectiu de reproduir els detalls d'una imatge.
  
8 poder desinfectant ALIM Capacitat desinfectant d'una substància enfront d'un microorganisme.
  
9 poder de transmissió FÍS Transmissivitat.
  
10 poder diastàtic ALIM Quantitat de maltosa formada per l'acció del malt sobre una solució de midó soluble.
  
11 poder dispersiu ÒPT Característica d'un medi transparent a la radiació electromagnètica.
  
12 poder edulcorant ALIM Nombre de grams de sacarosa que han d'ésser dissolts en aigua per obtenir un líquid amb el mateix tast dolç que la dissolució d'un gram d'edulcorant artificial en el mateix volum.
  
13 poder emissiu FÍS Emissivitat.
  
14 poder gelificant ALIM Nombre de parts de sucre, per cada part de pectina, que formaran un gel de consistència normalitzada; és expressat en graus de pectina.
  
15 poder polaritzant QUÍM Capacitat d'un ió de provocar la polarització d'un ió de signe contrari.
  
16 poder reductor ALIM Capacitat reductora de les substàncies.
  
17 poder refringent FÍS Transmissivitat relativa a la refracció d'una ona que travessa la superfície de separació de dos medis.
  
18 poder resolutiu (o de resolució) FÍS Poder separador.
  
19 poder rotatori ÒPT En una substància òpticament activa, gir angular que experimenta el pla de polarització de la llum en travessar-ne la unitat de gruix.
  
20 poder separador ÒPT Característica d'un sistema òptic que determina la distància mínima que hi ha d'haver entre dos punts perquè, en observar-los a través del sistema, hom els pugui veure separats.
 
2 1 Domini legal o efectiu que hom té sobre algú o sobre alguna cosa. Fou sotmès al poder dels turcs.
  
2 ECON Domini que una persona, un grup o un país té damunt els béns i serveis de consum o damunt els factors productius.
  
3 poder adquisitiu ECON Quantitat de béns o serveis que hom pot adquirir amb una determinada quantitat de diners.
  
4 poder alliberador ECON Facultat d'alliberar deutes que les autoritats monetàries concedeixen a determinats tipus de diner.
  
5 poder compensador ECON Reacció espontània que les empreses no oligopolístiques o diversos grups fan per contrarestar els efectes de l'actuació d'aquells grups o empreses que controlen el mercat.
 
3 1 DR ADM POLÍT Govern d'un estat.
  
2 DR ADM POLÍT Conjunt de funcions de l'administració pública en ordre a dictar, executar i interpretar lleis, a dirigir l'administració del benestar públic i a sostenir l'ordre públic. Poder legislatiu, executiu, judicial.
  
3 DR ADM POLÍT Conjunt de forces d'un estat, especialment les militars.
  
4 poder civil DR ADM POLÍT Poder.
  
5 poder espiritual RELIG Autoritat religiosa o eclesiàstica que s'estén als afers exclusius de la vida religiosa i de la consciència.
  
6 poder fàctic Institució (generalment la banca, l'exèrcit o l'Església) que per la seva importància pot influir en els afers polítics d'un país.
  
7 poder temporal En oposició al poder espiritual, poder civil exercit per l'autoritat eclesiàstica, sobretot pels papes, sobre un territori.
 
4 pl DR CIV 1 Capacitat jurídica per a poder actuar en nom i a favor d'una altra persona (poderdant), legalment escripturada.
  
2 Instrument o acta en què consta aquest dret.
  
3 per poders Dit del matrimoni en què una de les parts, o ambdues, celebren l'acte públic contractual per mitjà d'un apoderat.
 
5 fer el seu poder Fer tots els possibles.

 

poder3

 
[alteració popular de potser]
 
adv pop Potser.
 
 

Anuncis    

 
       
 
  Enciclopèdia.cat Text-La Galera llibres.cat
       
  Qui som Condicions Crèdits Sobre el diccionari.cat Contacte Ajuda